Biblioteka BINDER

Tutaj znajdziesz wiele przydatnych informacji na różne tematy, takie jak produkty firmy BINDER, studia przypadków i zastosowania.

28.04.2023 Analizę przypadku

Zrównoważony recykling baterii jest przedmiotem projektu badawczego Katedry Elektromobilności i Systemów Magazynowania Energii.

Czytaj dalej
06.05.2022 Zastosowania

Leki i ich bezpieczeństwo - Coraz ważniejszy temat w przemyśle farmaceutycznym

 

Czytaj dalej
06.05.2022 Zastosowania

Kontrola kontaminacji w laboratorium medycznym

 

Czytaj dalej
06.05.2022 Zastosowania

Symulacja środowiska - Test rezystancji w rzeczywiste warunki

Czytaj dalej
06.05.2022 Zastosowania

Normoksja i hipoksja - Najważniejsze pytania dotyczące kontroli O2 w inkubatorze CO2

Czytaj dalej
06.05.2022 Zastosowania

Dobra praktyka laboratoryjna - Zapewnie jakości w opracowywaniu leków i badaniach

Czytaj dalej
06.05.2022 Produkty

Inkubatory CO₂ - Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem inkubatora CO₂?

Czytaj dalej
06.05.2022 Produkty

Inkubatorów CO₂ - 5 ciekawych zastosowań w badaniach i medycynie

Czytaj dalej
05.05.2022 Zastosowania

Biała księga: Hodowla komórkowa bez kontaminacji – Sterylizacja termiczna i inne metody kontroli kontaminacji w inkubatorach CO₂

Czytaj dalej
05.05.2022 Produkty

Optymalna symulacja warunków środowiskowych w komorze dynamicznych zmian klimatycznych

Czytaj dalej
05.05.2022 Zastosowania

Biała księga: walidacja i kwalifikacja w kontrolowanym środowisku

Czytaj dalej
05.05.2022 Produkty

Delikatne suszenie w komorze próżniowej

Czytaj dalej