Produkty 06.05.2022

Przed zakupem inkubatora CO2: co należy mieć na uwadze?

Inkubatory CO₂ - Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem inkubatora CO₂?

Należy gruntownie sprawdzić oferty inkubatorów CO2

Przed nabyciem nowego inkubatora CO2 do swojego laboratorium warto poszukać informacji o najistotniejszych cechach jakościowych. W dalszej części tekstu wyjaśnimy, które czynniki należy uwzględnić przy zakupie i jakimi kryteriami trzeba się kierować.

W przypadku hodowli kultur komórkowych należy w pierwszym rzędzie przede wszystkim zagwarantować czystość otoczenia, ochronę przed kontaminacjami. Jednakże istotna jest również kwestia zagwarantowania tej czystości w sposób trwały – decydującym aspektem w tym zakresie jest przede wszystkim ukształtowanie wnętrza inkubatora CO2. W jakim stopniu można łatwo i efektywnie użytkować oraz czyścić urządzenie? Koncepcja wnętrza stanowi również o możliwych obszarach zastosowań, dlatego też w żadnym wypadku nie wolno pominąć tego aspektu. Zarządzanie poziomem wilgotności chroni kultury komórek przed wysuszeniem, zaś sterylizacja gazem CO2 zapewnia optymalną wartość pH w pożywce hodowlanej komórek. W przypadku zakupu inkubatora CO2 należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zapewnienie wspomnianych zasadniczych funkcji. Naturalnie nabycie techniki laboratoryjnej wymaga również przeprowadzenia analizy kosztów i wyników. W przypadku zakupu inkubatora CO2 warto myśleć perspektywicznie i zastanowić się, jakie koszty będą wiązały się z utrzymaniem urządzenia.

Już w momencie zakupu należy mieć na uwadze potencjalne ryzyko kontaminacji!

Według badań specjalisty w zakresie ekonomiki zdrowia, prof. Dietmara W. Hutmachera, przeciętny czterotygodniowy eksperyment in vitro z wykorzystaniem kultur komórkowych kosztuje ok. 9000 euro. W przypadku kontaminacji kwota ta zostaje zmarnotrawiona, a sam eksperyment pochłania większe koszty niż zakup nowego urządzenia. Gdzie zatem szukać słabych punktów, na które należy zwracać uwagę podczas zakupu? Powierzchnie, na których osiedlają się drobnoustroje, stanowią przede wszystkim wewnętrzne wentylatory oraz różnego rodzaju elementy wbudowane. Mniej znaczy więcej – idealne wnętrze powinno zawierać jak najmniej takich elementów. Im prostsza jest konstrukcja inkubatora CO2, tym szybsza i łatwiejsza jest dezynfekcja za pomocą środków nanoszonych aerozolem i poprzez wytarcie. Ponadto dobre urządzenia dysponują standardowo możliwością sterylizacji gorącym powietrzem.

Łatwa realizacja kompleksowych zleceń – grunt to odpowiednia koncepcja obsługi

Zakładanie kultur komórkowych to proces złożony i wymagający maksymalnej koncentracji. Stosowana technika laboratoryjna nie powinna zatem niepotrzebnie utrudniać tej pracy. Elementy składowe inkubatora CO2 powinny umożliwiać jego łatwe złożenie i rozłożenie, ponieważ jest to niezbędna czynność po każdym eksperymencie. Czasy poświęcane na takie czynności zmieniają się znacząco i w przypadku długich prac montażowych szybko się kumulują. W przypadku sterylizacji wnętrza gorącym powietrzem znormalizowany obszar zawiera się w granicach 160, względnie 180 stopni Celsjusza. W idealnym przypadku można ją uruchamiać przy pomocy przycisku. Aby możliwa była bezpośrednia analiza i transmisja danych pomiarowych, inkubator CO2 powinien być wyposażony w niezbędne złącza Ethernet.

Zarządzanie poziomem wilgotności bez ryzyka kontaminacji

W jaki sposób można optymalnie chronić kultury komórkowe przed wyschnięciem?
Odpowiedź brzmi następująco: poprzez efektywny system nawilżania, gwarantujący stabilnie wysoki poziom wilgotności atmosfery komory wewnętrznej. Zapewnia to umieszczenie we wnętrzu kuwety na wodę. Powinna ona umożliwiać łatwe wyjmowanie i gwarantować wysoką wartość wilgotności względnej (rH) wynoszącej od 90 do 95 procent oraz minimalny czas przywrócenia poziomu wilgotności.
Zarządzanie poziomem wilgotności jako istotny czynnik: w praktyce nie da się uniknąć otwierania drzwi w celach obserwacyjnych. Tym ważniejsze jest, by wskutek takiej ingerencji komórki nie odniosły żadnych szkód.

Atuty efektywnego zarządzania poziomem wilgotności:

  • dzięki wysokiemu poziomowi wilgotności odparowanie pożywki zostaje ograniczone do minimum.
  • Ograniczenie poziomu wilgotności gwarantuje suche ściany wewnętrzne.

Jakie istnieją możliwości uzyskania homogenicznej mieszanki atmosferycznej?

Istnieją dwie możliwości przemieszania atmosfery: 

  1. dzięki naturalnej konwekcji bez wentylatora wewnętrznego
  2. przy użyciu prostego wlotu gazu służącego do przemieszania atmosfery z dodatkowym wentylatorem we wnętrzu 

Ze względu na powstawanie kryjówek dla drobnoustrojów oraz rozprzestrzenianie drobnoustrojów występujących w powietrzu, co jest typowe w przypadku drugiego rozwiązania, stanowczo odradza się jego stosowanie! Stanowi ono potencjalne źródło kontaminacji.

Istotna jest również metoda pomiarowa. Czujnik CO2 może znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz komory inkubatora. Zewnętrzny czujnik CO2 ma bardziej złożoną budowę i jest bardziej podatny na błędne wskazania. W przeciwieństwie do niego czujnik CO2 we wnętrzu inkubatora CO2 jest dokładniejszy – dzięki bezpośredniemu pomiarowi w komorze inkubatora. Czujnik znajdujący się we wnętrzu musi być odporny na temperatury generowane podczas sterylizacji gorącym powietrzem – dobrej jakości produkty pozwalają to osiągnąć. Rozsądną alternatywą jest stosowanie czujników wtykowych.

Koncepcja wnętrza inkubatora CO2

Dewiza „Mniej oznacza więcej” obowiązuje również w odniesieniu do koncepcji wnętrza inkubatora CO2. Im mniej narożników, kątów, kanałów i śrub, tym większy stopień zabezpieczenia przed kontaminacją. Gładkie ściany wewnętrzne, w idealnym przypadku ze stali szlachetnej, są niezbędne do utrzymywania powierzchni w stanie higienicznej czystości. „Mniej” nie może jednakże równocześnie oznaczać, że występują tylko półki instalowane na stałe ‒ to użytkownik powinien decydować o wysokości oraz liczbie półek w danej sytuacji.

Również należy bacznie przyjrzeć się konstrukcji zewnętrznej: czy budowa inkubatorów CO2 pozwala na łatwe ustawienie jednego na drugim bez negatywnego wpływu na komfort ich obsługi?

Warto skalkulować bieżące koszty użytkowania inkubatora CO2!

Eksploatacja inkubatora CO2 nieodłącznie wiąże się z kosztami w zakresie pielęgnacji i czyszczenia. Pozycje kosztów bieżących dotyczą materiałów eksploatacyjnych oraz elementów podlegających zużyciu, a także środków czyszczących i oczywiście personelu. Należyte oczyszczenie inkubatora CO2 może zająć od sześćdziesięciu minut do nawet pięciu godzin. Im bardziej inteligentny dizajn, tym krótszy czas pracy i tym mniejsze zużycie materiałów. Przed podjęciem decyzji należy koniecznie rozważyć te argumenty.

Jakościowy i wysokogatunkowy inkubator CO2 gwarantuje powodzenie eksperymentów

W przypadku zakupu inkubatora CO2 nie należy stawiać na wybór modelu najtańszego, ponieważ już jeden eksperyment zakończony niepowodzeniem może wielokrotnie przekroczyć koszty zakupu. Korzystniej będzie skoncentrować się na standardach i wymogach obowiązujących w danym zakresie badań oraz rozważyć podczas zakupu wymienione czynniki. Czy urządzenie zostało zaprojektowane w inteligentny sposób, pozwalający na jego łatwą obsługę i konserwację? Czy dysponuje optymalnym systemem zarządzania poziomem wilgotności i przemyślaną metodą sterylizacji gazowej? Czy jest tanie w eksploatacji i niewymagające pod względem konserwacji?

Aby dokonać najlepszego wyboru, dostosowanego do swoich planów, zestawiliśmy najważniejsze aspekty w naszej instrukcji „6 punktów, które należy mieć na uwadze przy zakupie inkubatorów CO2”. Już teraz warto bezpłatnie pobrać przewodnik, zapewniając sobie obiektywną pomoc w podjęciu decyzji!