Badania materiałowe

Badania wytrzymałościowe: Testowanie i kontrola komponentów i materiałów w ekstremalnych warunkach.

Wiarygodne wyniki testów

W przypadku konieczności określenia trwałości materiału lub substancji, w zależności od zastosowania i wymagań, w procesie badawczym ważną rolę mogą odgrywać wysokie lub zmienne temperatury i poziomy wilgotności. Wiele materiałów jest wrażliwych na działanie tych czynników i ulega uszkodzeniom powierzchniowym pod wpływem trudnych warunków. W przypadku innych materiałów, np. elastomerów termoplastycznych, celem jest eliminacja wpływu tych czynników na materiał.

Materiały przeznaczone do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym lub elektronicznym muszą być całkowicie stabilne i niezawodne. W codziennym użytkowaniu mogą one być narażone na działanie ekstremalnego ciepła i zimna. Mimo stale i szybko zmieniających się warunków ich otoczenia właściwości materiałów muszą pozostać stałe.

W dziedzinie badania materiałów dostępnych jest wiele opcji – a produkty firmy BINDER zostały zaprojektowane tak, aby wspierać użytkowników w trakcie badań, w zapewnianiu jakości i produkcji.

Rozwiązania BINDER

Wybierz odpowiedni produkt do swoich wymagań.

Suszarki i komory temperaturowe

Precyzyjne suszenie i niezawodne ogrzewanie

Czytaj dalej

Do produktów

Komory dynamicznych
zmian klimatycznych

Znormalizowane badania w dynamicznych warunkach

Czytaj dalej

Do produktów

Komory klimatyczne do testów stabilności

Idealny klimat dla każdego zastosowania

Czytaj dalej

Do produktów

Wiedza

Masz pytanie lub potrzebujesz porady?