Produkty 27.03.2024

Inkubatory CO2 w medycynie regeneracyjnej

Optymalne warunki hodowli komórek

Inkubatory CO2 odgrywają istotną rolę w dziedzinie badań medycznych. Zapewniają sterylne warunki hodowli i są używane zawsze wtedy, gdy hodowla komórek musi odbywać się zgodnie z zasadami aseptyki. Ważnym obszarem zastosowania inkubatorów CO2 jest medycyna regeneracyjna – stosunkowo młoda dziedzina biomedycyny, która obejmuje naprawę lub odbudowę uszkodzonych lub zniszczonych tkanek, komórek lub narządów. Efekt ten uzyskuje się poprzez odtworzenie brakującej lub uszkodzonej tkanki lub też poprzez stymulację naturalnych procesów wzrostu i naprawy, które zachodzą w organizmie. 

Inkubatory CO2 firmy BINDER zapewniają optymalne warunki hodowli komórek w następujących obszarach zastosowań z zakresu medycyny regeneracyjnej:

Inkubatory CO2 pozwalają wyhodować ludzkie komórki tkanki skórnej, wykorzystywane do przeszczepów skóry

Od pacjenta pobierana jest skóra, której komórki są namnażane w inkubatorze CO2; następnie komórki te są wszczepiane pacjentowi. Ta nowa forma terapii ma ogromne znaczenie szczególnie dla pacjentów z rozległymi oparzeniami, ponieważ pozwala zapobiec powstawaniu widocznych blizn, które są następstwem konwencjonalnych procedur transplantacji.

Wytwarzanie ludzkiej skóry jest bardzo złożone i wymaga przestrzegania najsurowszych wymogów bezpieczeństwa. Wcześniej personel laboratorium musiał przechodzić przez czasochłonne procedury czyszczenia, zanim mógł wejść do „przestrzeni sterylnej”, w której znajdują się inkubatory CO2. Ponieważ zapotrzebowanie na sztucznie wyhodowane komórki tkanki skórnej przekracza możliwości produkcyjne, technolodzy poszukiwali bardziej efektywnych rozwiązań. W końcu postanowili zintegrować inkubator CO2 bezpośrednio z izolatorem. Oznacza to, że personel laboratorium może teraz pracować w pomieszczeniu z inkubatorami CO2 znacznie dłużej, nie zwiększając przez to ryzyka kontaminacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym studium przypadku Sysmex Suisse AG.

Badania nad komórkami macierzystymi: badania kliniczne i leczenie chorób

Badania nad komórkami macierzystymi mogą odegrać kluczową rolę w badaniach klinicznych oraz w zwalczaniu chorób, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nowotworów. Komórki macierzyste to komórki organizmu, które mogą przekształcać się w określone tkanki lub typy komórek. Mogą one pomóc zastąpić chorą tkankę lub wspomóc regenerację narządów. Badania nad komórkami macierzystymi stanowią zatem naukową podstawę medycyny regeneracyjnej. Podczas prowadzenia hodowli komórkowych niezbędne jest zapewnienie sterylnych warunków. Inkubatory CO2 wykorzystywane w tym obszarze powinny mieć opcję automatycznej sterylizacji. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka kontaminacji do absolutnego minimum.

W tym studium przypadku przedstawiamy informacje na temat badań nad komórkami macierzystymi, które prowadzi Institut of Life Science na Pennsylvania State University.

Komórki macierzyste są również wykorzystywane w badaniach nad chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Ośrodek Badań Układu Mięśniowo-Szkieletowego na Uniwersytecie w Rochester w Nowym Jorku (ang. University of Rochester Medical Center, URMC) specjalizuje się w multidyscyplinarnych, kompleksowych badaniach mających na celu poprawę zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego. Ośrodek ten opracowuje metody leczenia kości na podstawie badań nad mezenchymalnymi komórkami macierzystymi zdolnymi do różnicowania się w kierunku tkanki kostnej, chrzęstnej, tłuszczowej i łącznej.  Oprócz zapobiegania kontaminacji, kluczowe znaczenie podczas procesu hodowli komórek ma precyzyjna kontrola tlenu. 

W naszym studium przypadku Uniwersytetu w Rochester można dowiedzieć się, jak inkubatory CO2 firmy BINDER z łatwością spełniają te wymagania.

 

Do produktu