Zastosowania 06.05.2022

Znormalizowane metody badań w symulacji warunków środowiskowych

Symulacja środowiska - Test rezystancji w rzeczywiste warunki

 

 

Części elektroniczne, elementy pojazdów, podzespoły... Lista produktów, które w trakcie eksploatacji są narażone na oddziaływanie najsurowszych warunków środowiskowych, jest nieskończona. Już od dziesięcioleci w przemyśle i w badaniach wykorzystuje się komory dynamicznych zmian klimatycznych do symulacji warunków środowiskowych. Wraz z rozwojem możliwości technicznych zmianie uległy również wymagania wobec technologii pomiarowej, co z kolei doprowadziło do opracowania licznych norm i wytycznych. Zgodność z nimi, oprócz wymogów technicznych, jest poważnym wyzwaniem dla stosowanej technologii pomiarowej. W poniższym artykule opisano, dlaczego w odniesieniu do symulacji warunków środowiskowych nie należy oszczędzać na jakości wykorzystywanej technologii.

 

Specjalistyczna wiedza na temat symulacji warunków środowiskowych

Podczas symulacji warunków środowiskowych stosowane są najróżniejsze metody badań, pozwalające ustalić wzajemne oddziaływania między obiektem lub żywymi systemami i przewidywanymi warunkami środowiskowymi.

Symulacja tych warunków odbywa się w „kamerze poklatkowej”, to znaczy, że parametry badań są ustalane na podstawie określonych wytycznych, np. „Dobrej praktyki laboratoryjnej”, w taki sposób, aby odpowiadały rzeczywistemu obciążeniu w dłuższym, często wieloletnim przedziale czasu. Oczywiście wyznaczenie tego okresu badania jest również czynnikiem kosztowym, który należy uwzględnić przy nabywaniu nowych technologii pomiarowych.

Celem symulacji warunków środowiskowych jest analiza częściowo złożonych wzajemnych powiązań w ramach obserwacji z zachowaniem jak największej spójności. Symulacja warunków środowiskowych służy również – i przede wszystkim – do ujawnienia związków przyczynowo-skutkowych i ich modelowej prezentacji.

Symulacje warunków środowiskowych stawiają wysokie oczekiwania wobec stosowanej technologii pomiarowej i wymagają bogatej wiedzy specjalistycznej, ponieważ, mimo obecności dokładnych wytycznych do prawie wszystkich przypadków zastosowań, żaden eksperyment nie jest dokładnie taki sam jak inny.

 

Obszary zastosowań symulacji warunków środowiskowych

W zależności od profilu wymagań symulacje warunków środowiskowych obejmują najróżniejsze scenariusze badań i parametry. Zasadniczo służą one do skontrolowania przewidywanych oddziaływań różnych czynników środowiskowych na

 • wydajność,
 • funkcjonalność,
 • długookresowe zachowanie,
 • żywotność oraz
 • oddziaływanie zwrotne na środowisko obiektu badania lub żywy system.

Przede wszystkim w branży elektronicznej, ale również w innych branżach, jak motoryzacyjna, lotnictwo i loty kosmiczne oraz badania medyczne, komory dynamicznych zmian klimatycznych sprawdziły się doskonale w symulacji warunków środowiskowych. W naszych studiach przypadków poświęconych komorze dynamicznych zmian klimatycznych opisano konkretne zastosowania.

Symulacja warunków środowiskowych: sprzęt i know-how firmy BINDER

Komory dynamicznych zmian klimatycznych spełniają szeroką paletę wymagań, które mają istotne znaczenie przy symulacji rzeczywistych warunków środowiskowych. Należą do nich:

 • regulacja temperatury,
 • regulacja wilgotności,
 • cykliczna programowalność.

Aby umożliwić ustawienie dalszych parametrów, dobrej jakości komory dynamicznych zmian klimatycznych można dostosować i wyposażyć zgodnie z indywidualnymi wymogami.

 

Znormalizowane metody badań

Metody badań środowiskowych podlegają zawsze indywidualnym profilom wymagań. Ogólne wytyczne dotyczące kategoryzacji symulacji warunków środowiskowych są przy tym regulowane w pierwszej części dyrektywy IEC 60068. W kolejnych częściach opisano specjalne wymagania poszczególnych zastosowań.


Wszystkie wymienione w nich metody badań służą do określenia wytrzymałości obadanego obiektu na czynniki środowiskowe:

 • podczas transportu,
 • podczas składowania,
 • podczas instalacji,
 • w rzeczywistych warunkach eksploatacji przez przewidywany okres żywotności.

Ważną rolę przy określaniu znormalizowanych warunków badań odgrywa również aspekt ekonomiczny. Określenie odpowiedniego okresu badania pomaga zaoszczędzić na kosztach. Z kolei bardziej szczegółowe serie testów zapewniają korzyść najczęściej w formie lepszej jakości produktu i większej niezawodności.

W ramach tworzenia znormalizowanych warunków badań do symulacji warunków środowiskowych nie należy powstrzymywać się przed korzystaniem z zewnętrznych źródeł specjalistycznej wiedzy. W tej dziedzinie firma BINDER dysponuje już wieloletnim doświadczeniem i oprócz wymaganej technologii pomiarowej udostępnia również know-how do jej wykorzystania.

Znormalizowane wyniki testów są alfą i omegą w badaniu materiałów. Dotyczy to w tym samym stopniu wymagających zastosowań, jak również długookresowych pomiarów lub ciągle zmieniających się warunków. W naszym Przewodniku dla kupujących opisaliśmy, na co należy zwracać uwagę przy zakupie komory dynamicznych zmian klimatycznych.

 

Pobierz bezpłatnie teraz: Przewodnik dla kupujacych komory dynamicznych >