Informacje prawne

1. Prawa autorskie

Treści internetowe firmy BINDER GmbH są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Mimo to użytkownik naszej strony internetowej może korzystać z informacji dostępnych w „strefie pobierania”, w tym filmów wideo w ich oryginalnej wersji, lub przeglądać je i pobierać. Ponadto wszelkie zmiany tekstów i ilustracji lub filmów, nawet ich fragmentów, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy BINDER GmbH naruszają prawo autorskie i są tym samym nielegalne. Dotyczy to również wszystkich praw do wykorzystania, takich jak kopiowanie, tłumaczenie lub wykorzystanie informacji podanych w „strefie pobierania” w innych systemach elektronicznych. Na naszej stronie internetowej są używane zarejestrowane marki, nazwy handlowe, wzory użytkowe i logo (zwane wspólnie „symbolami”). Nawet jeśli nie są one oznaczone jako takie w odpowiednich miejscach, symbole te są odpowiednio chronione prawnie.

2. Linki zewnętrzne

Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przyjąć odpowiedzialności za treść innych stron internetowych. Za treść i prawidłowość udostępnionych informacji odpowiada zatem dostawca strony, do której prowadzą linki. W momencie tworzenia linków nie posiadaliśmy informacji o żadnym naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy link.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

Nasze treści internetowe zostały opracowane z największą starannością i zgodnie z naszym stanem wiedzy. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za aktualność, kompletność i dokładność wszystkich informacji i treści zawartych na udostępnionych stronach internetowych.

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści i informacje udostępnione na tych stronach internetowych zgodnie z § 1, pkt. 7 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) i ogólnym ustawodawstwem; jednak zgodnie z § 2, pkt. 7 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji. Gdy tylko dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, odpowiednie treści zostaną usunięte lub zablokowane. Odpowiedzialność występuje dopiero od momentu uzyskania takiej wiedzy.