Produkty 06.05.2022

5 istotnych zakresów zastosowania inkubatorów CO2

Inkubatorów CO₂ - 5 ciekawych zastosowań w badaniach i medycynie

 

We wszystkich dziedzinach badań medycznych, gdzie niezbędna jest obserwacja kultur komórkowych w możliwie sterylnych i precyzyjnych warunkach, istotną rolę odgrywają inkubatory CO2. Umożliwiają one odizolowanie kultur komórkowych od niepożądanych mikrobów, zapewniając idealne warunki wzrostu. Różne inkubatory CO2 oferują różne metody zapobiegania kontaminacji w komorze inkubatora. Niniejszy artykuł informuje, na jakie szczegóły dotyczące produktu należy zwrócić uwagę, by uzyskać optymalne wyniki w takich dziedzinach, jak terapia komórkami macierzystymi, medycyna regeneracyjna oraz chirurgia plastyczna.

 

Inkubatory CO2 stwarzają optymalne warunki:

  1. Hodowla ludzkich komórek tkanki skórnej, wykorzystywanych do przeszczepów skóry celem ratowania życia
  2. Zwalczanie chorób dzięki badaniom nad komórkami macierzystymi
  3. Terapia komórkami macierzystymi jako realna alternatywa dla operacji
  4. Chirurgia plastyczna, terapia przeciwstarzeniowa, leczenie ran i zabiegi dermatologiczne
  5. Rozmnażanie ludzkich komórek tkanki skórnej do celów leczniczych w dziedzinie medycyny regeneracyjnej

1. Inkubatory CO2 pozwalają wyhodować ludzkie komórki tkanki skórnej, wykorzystywane do przeszczepów skóry celem ratowania życia

Medycyna regeneracyjna należy do najbardziej obiecujących dziedzin nowoczesnych badań. Dzięki odtworzeniu dysfunkcyjnych komórek można wyleczyć uszkodzone tkanki i organy. W tym celu pobiera się od pacjenta fragment skóry, rozmnaża w inkubatorze CO2, a następnie wszczepia pacjentowi. Ta nowa forma terapii ma przełomowe znaczenie zwłaszcza w przypadku ofiar rozległych poparzeń, ponieważ pozwala zapobiec powstawaniu silnie widocznych blizn, co jest następstwem typowych procedur transplantacji.

Wytwarzanie ludzkiej skóry jest bardzo kosztowne i wymaga bezwzględnego przestrzegania najsurowszych wymogów bezpieczeństwa. Dotychczas personel laboratorium musiał przechodzić przez czasochłonne procedury czyszczenia, zanim mógł wejść do „przestrzeni sterylnej”, w której znajdują się inkubatory CO2. Ponieważ zapotrzebowanie na sztucznie wyhodowane komórki tkanki skórnej przekracza możliwości produkcyjne, technolodzy poszukiwali bardziej efektywnych rozwiązań. W końcu wpadli na pomysł bezpośredniego zintegrowania inkubatora CO2 z izolatorem. Dzięki temu personel laboratorium może znacznie dłużej pracować w pomieszczeniu z inkubatorami CO2, nie zwiększając przez to ryzyka kontaminacji.

 

2. Zwalczanie chorób dzięki badaniom nad komórkami macierzystymi

Postępy w badaniach nad komórkami macierzystymi mają decydujące znaczenie dla zwalczania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nowotworów. W ramach terapii komórkami macierzystymi możliwe jest odtwarzanie lub zastępowanie nieprawidłowo funkcjonujących komórek lub organów tkanką pochodzącą z hodowli in vitro. Badania nad komórkami macierzystymi stanowią tym samym naukową podstawę medycyny regeneracyjnej. Hodowla kultur komórkowych wymaga sterylnych warunków oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Z tego względu inkubator CO2 powinien dysponować funkcją automatycznej sterylizacji. Sprowadza ona ryzyko potencjalnej, zewnętrznej kontaminacji do absolutnego minimum.

 

3. Terapia komórkami macierzystymi jako realna alternatywa dla operacji

Dokonaniem medycyny regeneracyjnej jest zrewolucjonizowanie badań kardiologicznych przy użyciu terapii komórkami macierzystymi. Obecnie w coraz większym stopniu preferuje się terapię komórkami macierzystymi względem operacji na otwartym sercu. Proces ten można opisać w następujący sposób: zespoły tkankowe i komórkowe są hodowane w inkubatorze CO2 i wszczepiane pacjentowi w ramach transplantacji komórek. Są dwie możliwości wytwarzania komórek macierzystych:

  1. od pacjenta pobiera się jego własne komórki, pomnażane następnie w inkubatorze CO2.
  2. W inkubatorze CO2 w kompletny sposób wyhodowane zostają zastawki sercowe lub naczynia krwionośne.

 

Ważna w procesie rozmnażania komórek macierzystych w inkubatorze CO2 jest będąca kolejnym etapem sterylizacja. W idealnym przypadku inkubator CO2 dysponuje automatyczną sterylizacją gorącym powietrzem. Generalnie cykl sterylizacji powinien być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej.

 

4. Inkubatory CO2 w chirurgii plastycznej, medycynie przeciwstarzeniowej, leczeniu ran oraz zabiegach dermatologicznych

Inkubatory CO2 to również istotne wyposażenie w zakresie spersonalizowanej autologicznej terapii komórkami macierzystymi. W tej metodzie leczenia preparowane są własne komórki ciała, po czym wykorzystuje się je w chirurgii plastycznej, terapii przeciwstarzeniowej, leczeniu ran oraz w zabiegach dermatologicznych i ortopedycznych. Po pobraniu tkanki następuje ekstrakcja oraz wyizolowanie komórek macierzystych z tkanki. Zachodzi przy tym ryzyko kontaminacji, w związku z czym przeprowadzane są testy sterylności w inkubatorze CO2, gdzie później rozmnażają się kultury komórkowe. Zanim pacjentowi zostaną ponownie wszczepione jego komórki, końcowe testy genetyczne w inkubatorze CO2 gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

5. Inkubatory CO2 umożliwiają rozmnażanie ludzkich komórek tkanki skórnej w dziedzinie medycyny regeneracyjnej.

Leczenie pacjentów z rozległymi oparzeniami termicznymi stawia przed nowoczesną medycyną szereg wyzwań. Aby pomóc pacjentom w niemieckich centrach leczenia oparzeń, pracownicy DIZG zajmują się wytwarzaniem autologicznych kultur komórkowych. Przeszczepy wyhodowane z komórek tkanki skórnej w inkubatorach CO2 są stosowane w przypadku pacjentów z oparzeniami termicznymi drugiego i trzeciego stopnia, obejmującymi 60% powierzchni ciała. Często medycyna regeneracyjna stanowi jedyną szansę wyleczenia.

Podczas wytwarzania, względnie rozmnażania kultur komórkowych, inkubator CO2 powinien wykazywać minimalne ryzyko kontaminacji. Natomiast często wentylatory zainstalowane w powszechnie stosowanych inkubatorach oraz występujące w nich wielkopowierzchniowe konstrukcje regałowe i luźne elementy stanowią wysokie ryzyko kontaminacji, co może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia pacjenta.