Met BINDER-milieusimulatiekasten gaat het sneller

augustus 2018 Expertenblog informeert

Kwaliteit mag niet aan het toeval worden overgelaten

 

Ieder product wordt beïnvloed door omgevingscondities. Sommige meer, sommige minder. Maar hoe sterk is dat effect? En vooral: heeft men tien jaar de tijd om dat uit te zoeken? De industrie heeft die tijd in de geval niet. Hier moet binnen korte tijd worden uitgezocht, hoe producten zich op de lange termijn gedragen. En precies daarvoor zijn de milieusimulatiekasten van BINDER bedoeld. Deze kunnen het verouderingsproces versnellen en daarbij ook nog omgevingsinvloeden simuleren. In een nieuwe blogpost wordt dat precies beschreven. Bovendien wordt ingegaan op de vele normen waaraan bedrijven moeten voldoen. Voldoet het nieuwe product aan bepaalde richtlijnen? Blijft
de kwaliteit constant? Het antwoord op deze vragen geven de milieusimulatiekasten van BINDER. Een eerste oriëntatie biedt de blogpost die u nu kunt lezen.