Juridische opmerkingen

1. Privacybeleid

 

Soort, omvang en doeleinde van gegevensverwerking

In de regel kunt u de websites van BINDER GmbH bezoeken zonder dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Wij kennen slechts de naam van uw internetserviceprovider en een door deze toegewezen zogenaamd IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt en de websites die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geanalyseerd, de individuele gebruiker blijft echter anoniem.
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van het vergeven of gebruik van een registratie, een enquête of bij bijdragen in het forum.

 

 

Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

Wij geven uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden door indien dit voor het leveren van een aangevraagde service noodzakelijk is. Buiten deze situaties om zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven of instellingen bekend maken, doorgeven, verkopen en ook niet op een andere wijze vermarkten, voor zover wij niet over een uitdrukkelijke instemmingsverklaring van u beschikken. Dit geldt echter niet als wij wettelijk of door een gerechtelijk vonnis verplicht zijn de gegevens bekend te maken en door te geven.

 

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegden toegang. Al onze medewerkers en bij de gegevensverwerking betrokken derden zijn gebonden aan de Duitse privacywetgeving en verplicht tot een vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens.
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring op ieder moment te wijzigen. Deze verklaring vormt geen grondslag voor een contractueel of enig ander formeel recht jegens of in opdracht van een partij.
Bij problemen of vragen dient u zich direct tot onze privacy-medewerker te wenden die u graag verder helpt.

 

Gebruik van cookies

In enkele delen van de website gebruikt BINDER GmbH zogenaamde cookies om ons aanbod aan u individueler beschikbaar te kunnen stellen. Cookies zijn kleine datapakketten die een webserver naar uw computer kan versturen om u voor de duur van het bezoek te identificeren. U kunt uw browser zo instellen dat deze u over het plaatsen van cookies informeert. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant.

 

Gebruik van de software HubSpot

Met onze inlogservice kunnen bezoekers van onze website meer over ons bedrijf te weten komen, inhoud downloaden en hun contactgegevens evenals andere demografische informatie beschikbaar stellen. De gegevens worden opgeslagen op de servers van onze softwarepartner HubSpot. Deze kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om vast te stellen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Alle door ons geregistreerde gegevens vallen onder deze privacyverklaring. Wij gebruiken alle geregistreerde gegevens uitsluitend voor het optimaliseren van onze marketing.
HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een filiaal in Ierland.
Contact: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, tel.: +353 1 5187500. HubSpot valt onder de TRUSTe’s Privacy Seal en het U.S. – EU Safe Harbor Framework en het U.S. – Swiss Safe Harbor Framework.

 

Gebruik van Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen spam gebruikt BINDER GmbH de dienst reCAPTCHA van Google Inc. De dienst omvat de verzending van uw IP-adres en evt. andere door Google voor de dienst reCAPTCHA noodzakelijke gegevens aan Google. Voor deze gegevens gelden de afwijkende privacybepalingen van Google Inc., die u op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy kunt bekijken.

 

Gebruik van web-analyse-tools

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de websiteactiviteiten samen de stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verband houdende services aan de website-eigenaar te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt uw browsersoftware echter zo instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omgang kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde informatie die betrekking heeft op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Gebruik van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn / privacyverklaring

Op onze website zijn plug-ins van verschillende sociale netwerken zoals Twitter, LinkedIn of Facebook geïntegreerd. Deze herkent u aan het logo of knop van het netwerk op onze website. Als u onze pagina's bezoekt, wordt via deze plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van het bijbehorende sociale netwerk. De netwerken krijgen daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Op het moment dat u de knoppen van de sociale netwerken gebruikt, terwijl u met uw account ingelogd bent, kunt u inhouden op onze pagina's aan uw gebruikersprofiel koppelen. Daardoor kan het sociale netwerk het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verstuurde gegevens en het gebruik ervan door de aanbieders van de sociale netwerken, dus Facebook, Twitter etc. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de sociale netwerken, bijvoorbeeld bij Facebook onder: http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat uw bezoek aan onze pagina's in verband kan worden gebracht met uw gebruikersaccount in het sociale netwerk, logt u uit het sociale netwerk uit.

Opmerking over het gebruik van Google +1-knoppen
Deze website gebruikt de Google +1-knop om gebruikers de gelegenheid te bieden inhouden aan anderen aan te bevelen. Welke gegevens Google daarbij opslaat kan niet door deze pagina worden gecontroleerd of bepaald. Meer informatie hierover onder http://www.google.com/intl/de/webmasters/+1/button/policy.html.

 

 

 

2. Auteursrecht/copyright

De inhouden van de internetpresentatie van BINDER GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Desalniettemin mag de gebruiker van onze website de in de downloadrubriek aangeboden informatie inclusief video's in de originele versie gebruiken, bekijken en downloaden. Bovendien betekent iedere verandering van teksten, afbeeldingen en video's, ook gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINDER GmbH een overtreding van het auteursrecht en is daarmee in strijd met de wet. Dit geldt ook voor alle toepassingsrechten zoals de vermenigvuldiging, de vertaling of het gebruik van de informatie in de downloadrubriek in andere elektronische systemen. Op onze website worden geregistreerde merken, handelsnamen, gebruikspatronen en logo's (als geheel genomen ‘tekens’ genoemd) gebruikt. Ook als deze op bepaalde punten niet als zodanig gekenmerkt zijn, zijn deze tekens wettelijk beschermd.

 

 

 

3. Externe links

Deze website bevat zogenaamde links (koppelingen) naar andere websites; wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor de inhouden van andere websites ook geen garantie geven. Voor de inhouden en de juistheid van de beschikbaar gestelde informatie is de aanbieder van de gekoppelde website verantwoordelijk. Op het tijdstip van het plaatsen van de koppeling waren geen rechtsovertredingen te herkennen. Als een dergelijke schending van het recht bekend wordt, verwijderen wij de link onmiddellijk.

 

 

 

4. Aansprakelijkheidsbeperking (disclaimer)

De inhouden van onze internetpresentatie werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar eer en geweten opgesteld. Desalniettemin kunnen wij geen garantie voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van alle gegevens of inhouden op de beschikbaar gestelde pagina's geven.

Als serviceprovider zijn wij op grond van artikel 7 lid 1 TMG (Duitse telemedia-wetgeving) voor de eigen inhouden en beschikbaar gestelde informatie op deze pagina's volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk; op grond van artikel 7 lid 2 TMG zijn we echter niet verplicht de beschikbaar gestelde of opgeslagen informatie te bewaken. Mochten wij kennis nemen van een concrete schending van het recht, zullen wij de betreffende inhouden direct verwijderen of blokkeren. Aansprakelijkheid is pas vanaf het tijdstip van de kennisneming mogelijk.