Najwyższy poziom jakości produktów mlecznych

Październik 2015 Trwałe i świeże mleko i produkty mleczne podczas testów

Aby sprostać wysokim standardom jakości, firma Arla Foods Deutschland GmbH przeprowadza liczne testy stabilności i trwałości produktów.

 

Spółka Arla Foods a.m.b.a. to globalny koncern mleczarski oraz stowarzyszenie skupiające producentów mleka z siedmiu europejskich krajów. Biorąc pod uwagę ilość przetwarzanego mleka, koncern jest piątym co do wielkości przedsiębiorstwem mleczarskim na świecie i największym na świecie dostawcą produktów mlecznych jakości Bio.

Aby zagwarantować wysoką jakość produktów, należące do przedsiębiorstwa laboratorium przeprowadza liczne testy jakości na rozmaitych produktach mlecznych. „Przy zastosowaniu naszych metod i procedur badawczych chodzi przede wszystkim o możliwość odtworzenia tych samych warunków oraz niezawodność i powtarzalność wyników eksperymentów. Stopień niepewności pomiarów musi zostać zredukowany do minimum, aby możliwe było odtworzenie eksperymentu w dowolnym czasie”, wyjaśnia Bettina Krämer, Senior Sensory Specialist w jednostce Consumer Central Europe (CCE) firmy Arla.

 

W naszych zastosowaniach chodzi przede wszystkim o możliwość odtworzenia eksperymentów, o niezawodność i powtarzalność wyników. Dlatego wybraliśmy urządzenia marki BINDER.

Bettina Krämer , Senior Sensory Specialist