Otwieranie perspektyw

Czujemy się częścią całości

Jako przedsiębiorstwo BINDER wspiera zaawansowane projekty naukowo badawcze i laboratoria, dostarczając doskonałej jakości komory do badań środowiskowych. Pomijając naszą międzynarodową działalność biznesową, pracujemy także na rzecz rozwoju regionalnego i dobra wspólnego. Sądzimy bowiem, że życie jest coś warte tylko wtedy, gdy wartości wspólnotowe mają nadrzędne znaczenie. Wspieramy projekty w dziedzinie sztuki, kultury i sportu, wnosimy trwały wkład w ochronę środowiska, badania naukowe i kształcenie młodych kadr. Poprzez nasze całościowe zaangażowanie chcemy być wzorem dla ludzi, którzy tak samo wierzą w rozwój osobisty, jak w przyszłość gospodarki i naszego kraju.


Nagroda za innowacje BINDER

Ufundowana przez firmę BINDER nagroda za innowacje jest przyznawana corocznie od roku 1998 przez Niemieckie Towarzystwo Biologii Komórkowej (Deutsche Gesellschaft für Zellbiologie; DGZ). Nagradzane są wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie biologii komórkowej. Nasze zaangażowanie ma wspierać postęp nauk biologicznych i pogłębiać naszą współpracę z instytucjami naukowymi i badawczymi. Albowiem komory do badań środowiskowych BINDER odgrywają centralną rolę przede wszystkim przy hodowli komórkowej.

 

 

 

BINDER a odpowiedzialność za środowisko

Od ponad 30 lat oferujemy naszym klientom coraz więcej – jednak gdy chodzi o środowisko, wyznajemy zasadę: mniej znaczy więcej! Ekologia i ochrona zasobów naturalnych rzutują przy tym nie tylko na projektowanie i produkcję naszych komór do badań środowiskowych, ale także na całość naszej działalności jako przedsiębiorstwa.

 

 

BINDER a odpowiedzialność społeczna

Jako aktywna część organizmu społecznego chętnie dzielimy się naszą siłą z innymi. Wpieramy ludzi, którzy nie mogą pomóc sobie sami, albo mogą tylko w ograniczonym zakresie. Inwestujemy w zdrowie, edukację i wychowanie i ze zdwojoną siłą promujemy kształcenie fachowców. Poniższe projekty są przykładową ilustracją naszego zaangażowania.

 

Dianiño – Szybka pomoc dla dzieci z cukrzycą.

BINDER jest oficjalnym sponsorem fundacji Dianiño. Pomaga ona cierpiącym na cukrzycę dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Poprzez sieć doświadczonych pracowników socjalnych Dianiño zapewnia pomoc i opiekę dla dzieci w nadzwyczajnych i kryzysowych sytuacjach. Pomaga to zapobiegać zarówno ostrym, jak i przewlekłym skutkom cukrzycy dziecięcej.

www.dianino.de

 

Kampus Tuttlingen – Aby to miejsce miało przyszłość.

BINDER jest głównym inicjatorem i faktycznym sponsorem powołanego w roku 2005 kampusu Tuttlingen. Programy mentorskie, praktyki semestralne i urządzone specjalnie dla studentów laboratoria zlokalizowane na terenie naszych zakładów oferują najlepsze perspektywy rozwoju przyszłych kadr.

www.hfu-campus-tuttlingen.de