Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Tutaj zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, firmę Binder GmbH, jak również Twoich praw do ochrony danych. Informacje te dotyczą w szczególności przetwarzania danych osobowych w ramach naszych stosunków handlowych z przedsiębiorstwami (B2B). Tym samym przetwarzanie dotyczy w szczególności przedstawicieli, upoważnionych przedstawicieli i zastępców osób prawnych.

 

Szczególne informacje dotyczące dostępu do naszej strony internetowej, w szczególności korzystania z formularzy, sklepu internetowego i biuletynu, znajdują się tutaj: Ochrona danych

 

1. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych

Binder GmbH

Im Mittleren Ösch 5

78532 Tuttlingen
Tel.: +49 7462 20050
Dyrektor zarządzający: Peter M. Binder
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.binder-world.com (zawiera formularz kontaktowy)

2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych

Binder GmbH

Inspektor ochrony danych
Im Mittleren Ösch 5

78532 Tuttlingen
E-mail: [email protected]

3. Twoje dane osobowe są nam potrzebne do następujących celów

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby wypełnić zobowiązania przedumowne, umowne lub poumowne, jak również wymogi prawne (art. 6 par. 1 b, c RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli zawierasz z nami umowę lub w ramach obowiązków ustawowych, którym podlegamy, np. jeśli

  • wykorzystujemy Twoje dane osobowe jako przedstawiciela lub upoważnionego przedstawiciela strony umowy (np. w naszym dziale zakupów lub w naszym dziale księgowości),
  • wykorzystujemy dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, spersonalizowany adres e-mail, spersonalizowany numer telefonu) dla pracowników innych firm (np. w dziale księgowości, sprzedaży, zakupów),
  • wykorzystujemy dane kontaktowe dla urzędów.

Zdarza się jednak, że przetwarzamy Twoje dane osobowe jeszcze przed zawarciem z nami umowy lub dopiero po jej zawarciu (np. w procedurze ofertowej, w trakcie negocjacji umownych lub obowiązków po zawarciu umowy).

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia dalszych obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. ze względu na prawo handlowe lub podatkowe).

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej (art. 6 ust. 1 f, RODO)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, również gdy my lub strona trzecia mamy w tym uzasadniony interes: np. jeśli przetwarzamy dane kontaktowe firm, możemy uzyskać informacje kredytowe w celu pokrycia ryzyka związanego z należnościami. W celu zabezpieczenia naszych praw domicylowych oraz ochrony przed szkodami majątkowymi i oszustwami w niektórych miejscach w siedzibie naszej firmy zainstalowaliśmy monitoring wizyjny. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe również w kontekście reklamy bezpośredniej, o ile nie wyrazisz sprzeciwu. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jeśli udzielisz na to zgody. (Art. 6 par. 1 a, RODO)

W osobnych przypadkach wymagamy Twojej konkretnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. w przypadku chęci subskrybowania naszego biuletynu e-mailowego [Rejestracja na biuletyn]. W takich przypadkach poprosimy Cię z wyprzedzeniem o zgodę i poinformujemy Cię o tym osobno -> Ochrona danych osobowych

4. Obowiązek podania danych osobowych

Jeśli działamy na Twoją rzecz (np. w ramach umowy), możemy to robić, tylko gdy przekażesz nam wszystkie niezbędne dane osobowe. W przeciwnym razie nie możemy działać w Twoim imieniu. W niektórych przypadkach istnieje również prawny obowiązek przekazania nam danych osobowych; o takim przypadku poinformujemy Cię oddzielnie.

5. Twoje dane osobowe uzyskujemy z następujących źródeł

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Ciebie. Ponadto, o ile jest to dozwolone, przetwarzamy dane osobowe uzyskane ze źródeł publicznych (np. katalogi dłużników [dane dotyczące zdolności kredytowej], strony internetowe firm [dane kontaktowe]) lub innych źródeł (np. agencje kredytowe [dane dotyczące zdolności kredytowej]). Chętnie udzielimy Ci dalszych szczegółów w odniesieniu do poszczególnych przypadków.

6. Twoje prawa

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe na Twój temat przechowujemy, masz prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO w połączeniu z § 34 niemieckiej ustawy krajowej o ochronie danych (BDSG), a my poinformujemy Cię, jakie to są informacje.

Jeśli poinformujesz nas o błędnych danych osobowych, będziemy zobowiązani do ich poprawienia. Masz prawo do korekty zgodnie z Art. 16 RODO.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z Art. 17 RODO w połączeniu z § 35 BDSG.

W rzadkich przypadkach (np. jeśli nie jest jasne, czy dane osobowe są poprawne czy nie, lub jeśli chcielibyśmy usunąć Twoje dane osobowe, ale nie chcesz, abyśmy to zrobili), możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Masz prawo do wprowadzenia ograniczeń w przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z Art. 18 RODO.

Masz prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 RODO.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas korespondencji bezpośredniej, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw, a my przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do korespondencji bezpośredniej.

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania, które już zostało dokonane na podstawie Twojej zgody i do momentu wniesienia sprzeciwu.

Masz prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO.

Jeśli robisz to w ramach swoich praw, zazwyczaj nie będzie Cię to nic kosztować. Wystarczy się z nami skontaktować.

W przypadku skargi lub pytania dotyczącego ochrony danych skontaktuj się z nami (punkt 1 powyżej) lub z naszym inspektorem ochrony danych (punkt 2 powyżej). Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

7. Odbiorcy, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w ramach działalności Binder GmbH w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych.

Jeśli jest to konieczne i dopuszczalne lub prawnie wiążące, przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub podmiotom przetwarzającym umowy, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi specyfikacjami. Stronami trzecimi lub przetwarzającymi są na przykład firmy informatyczne (np. do obsługi naszej strony internetowej), agencje kredytowe (do kontroli zdolności kredytowej), firmy windykacyjne, firmy usługowe (np. do fakturowania) i dystrybutorzy (do dostarczania produktów).

8. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez możliwie najkrótszy czas

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub wymogów prawnych. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą nam już potrzebne, np. z powodu rezygnacji z otrzymywania biuletynu e-mailowego i gdy żadne przepisy nie będą wymagały ich dalszego przechowywania. Twoje dane osobowe nie zostaną usunięte tak długo, jak długo będą one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

9. Przekazanie do państwa trzeciego

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 par. 1 f RODO) w pewnych przypadkach przekazujemy dane kontaktowe partnerów kontaktowych naszych klientów biznesowych do naszych spółek zależnych w krajach trzecich w ramach kontaktu biznesowego. Przekazywanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915).

10. Nie prowadzimy przetwarzania w oparciu o zautomatyzowaną decyzję. Nie przeprowadzamy profilowania (zautomatyzowane przetwarzanie w celu oceny niektórych aspektów osobowych).