Stamcelonderzoek voor de bestrijding van ziekten

januari 2016 Celmonsters in laboratoria

Bij de bestrijding van vele ziektes is het stamcelonderzoek van groot belang

 

Het Huck Institut of Life Science van de Pennsylvania State University houdt zich bezig met biomedisch basisonderzoek en vele wetenschappelijke onderzoeken.

Bij de bestrijding van vele ziektes, bijvoorbeeld bij de genezing van kanker, is het onderzoek naar stamcellen van groot belang. Vooral op het gebied van de regeneratieve geneeskunde opent dit onderzoek volledig nieuwe perspectieven. Met de stamceltherapie of stamceltransplantatie kunnen functioneel gestoorde cellen en organen met behulp van in vitro gekweekt weefsel hersteld of vervangen worden. Het Huck Institut of Life Science heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek naar embryonale stamcellen (ES-cellen).

 

Autosterilisatie reduceert het gevaar van potentiële externe contaminaties op een vrijwel non-existent niveau.

Randy Rossi, Director van de Huck Transgenic Mouse Facility