Nagroda za innowacje 2016

Kwiecień 2016 Nagroda za innowacje 2016

Rozpoznawanie błędów w komórce jajowej

Doktor Melina Schuh została wyróżniona „Nagrodą za innowacje BINDER” za swoją pracę badawczą poświęconą rozwojowi zdolnych do zapłodnienia komórek jajowych u ssaków.

 

Tuttlingen – Tegoroczną nagrodę za innowacje BINDER, przyznawaną przez Niemieckie Towarzystwo Biologii Komórkowej (Deutsche Gesellschaft für Zellbiologie; DGZ), otrzymuje dr Melina Schuh z Instytutu Chemii Biofizycznej im. Maxa Plancka w Getyndze za swoje pionierskie badania w dziedzinie biologii organizmów poświęcone mejozie, czyli podziałowi redukcyjnemu komórek zarodkowych u ssaków. Dotowane kwotą 4000 euro wyróżnienie zostało wręczone 14 marca w ramach międzynarodowej konferencji DGZ, która odbyła się na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Nagroda za innowacje BINDER przyznawana jest co roku przez DGZ od 1998 r. za wybitne osiągnięcia na polu badań naukowych w dziedzinie biologii komórkowej. Nagroda jest ufundowana przez firmę BINDER GmbH, dostarczającą komory do symulacji warunków środowiskowych dla laboratoriów naukowych i przemysłowych.

 

Przyczyna poronień i zespołu Downa

 

Pani dr Melina Schuh i jej zespół badają, jak przebiega rozwój zdolnych do zapłodnienia komórek jajowych u ssaków. W okresie dojrzałości płciowej z tzw. oocytów na drodze podziału redukcyjnego (mejozy) powstają komórki jajowe z pojedynczym zestawem chromosomów. Błędy w procesie mejozy są najczęstszą przyczyną poronień, niepłodności i niektórych chorób wrodzonych, takich jak zespół Downa. Dlatego ta tematyka badań jest tak istotna z punktu widzenia medycyny. Do tej pory nauka nie dysponowała szczegółową wiedzą na temat procesów zachodzących podczas owogenezy, zwłaszcza u ssaków. Dr Melina Schuh wraz z zespołem opracowała metodę, która po raz pierwszy umożliwiła przestudiowanie przyczyn błędów zachodzących podczas podziału chromosomów bezpośrednio w żywej ludzkiej komórce jajowej i zbadanie, czy możliwe jest zwiększenie dokładności w procesie podziału. Ponadto biochemiczce udało się odkryć, że architektura chromosomów w komórkach jajowych u starszych kobiet wykazuje często liczne zmiany. Wyjaśnia to zwiększoną liczebność poronień czy dzieci cierpiących na choroby wrodzone u starszych kobiet.