Produkty 05.05.2022

Świat inkubatorów CO2

Świat inkubatorów CO2 jest bytem złożonym. Mając to na uwadze, firma BINDER zebrała wszystkie fakty i doświadczenia dotyczące inkubatorów na jednej stronie poświęconej wiedzy. W zależności od potrzebnych informacji lub zastosowania można tutaj z łatwością przeglądać dostępne tematy lub odnaleźć cenną pomoc w użytkowaniu inkubatorów CO2 . Poniżej przedstawiamy najważniejsze tematy:

 

Definicja

Inkubator CO2 jest inkubatorem gazowym, który zapewnia naturalną atmosferę do hodowli kultur komórkowych i tkankowych. Temperatura, wilgotność i zawartość CO2 muszą przy tym spełniać wymagania niezbędne dla określonych kultur komórkowych.

 

 

Budowa

Inkubator CO2 składa się z głębokiej komory wewnętrznej, która jest całkowicie odizolowana od otoczenia. Dzięki temu oraz poprzez wyeliminowanie krawędzi i szczelin ryzyko skażenia jest minimalne. Przez zamontowaną szybę laborant może obserwować wzrost kultur, bez zakłócania środowiska komórek. Wyzwanie polega w tym przypadku na trwałym zapewnieniu w całym wnętrzu niezmiennych warunków.

 

Zastosowanie

Najczęściej inkubatory CO₂ znajdują zastosowanie w badaniach medycznych i w przemyśle farmaceutycznym. Ale również inne sektory używają inkubator gazowych tam, gdzie prowadzi się badania ze wzrostem komórek w warunkach sterylnych.

 

Walidacja

Istnieją różne wytyczne dotyczące inkubatorów CO₂, definiowane na przykład przez przemysł farmaceutyczny, które muszą być przestrzegane. Z tego względu wszystkie dane pomiarowe są rejestrowane, weryfikowane i archiwizowane. Do tego celu służy funkcja Data Logger.

 

Wybór

Podczas wyboru inkubatora należy na kilka aspektów zwrócić uwagę – różnice nie są w końcu małe! Wskazane jest na przykład wiedzieć, jak duże jest w konkretnym przypadku ryzyko skażenia. Poza tym urządzenie musi być łatwe w obsłudze i cieszyć dobrym rozwiązaniem koncepcji wnętrza. A jak ma się sprawa zarządzania poziomem wilgotności i sterylizacji gazem CO₂? Czy urządzenie zapewnia w tym zakresie optymalne warunki? Mnóstwo pytań, które mają pomóc w trafnym wyborze.

 

Modele

Inkubatory CO₂ są dostępne w różnych wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych. Mogą się także różnić zakresem temperatury, wilgotnością i wydalaniem CO₂ . Ważne jest, aby użytkownik dokładnie wiedział, do jakiego celu potrzebuje danego inkubatora CO₂.

 

Koszty

Przy wyborze inkubatora CO₂ należy zwrócić uwagę na dobrą jakość. Jeżeli mycie będzie wymagać zbyt dużego nakładu czasu i środków albo konieczna będzie częsta wymiana wielu części zużywalnych, użytkownik będzie zmuszony ponosić liczne koszty. Dobry inkubator CO₂ , na przykład od firmy BINDER, będzie dobrze działać również po upływie kilku lat.