Zastosowania 05.05.2022

Sterylizacja termiczna

Kontrola kontaminacji podczas inkubacji kultur komórkowych

Dezynfekcja materiałów i narzędzi to ważny element codziennej praktyki w badaniach naukowych i medycynie. W przypadku materiałów odpornych na wysokie temperatury można skorzystać ze sterylizacji termicznej, aby skutecznie unieszkodliwić wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, bakterie, wirusy i grzyby. Podczas inkubacji kultur komórkowych w kontrola kontaminacji ma najwyższe znaczenie. Aby zagwarantować sterylne warunki, nasze urządzenie oferuje program autosterylizacji, w którym opróżnione urządzenie jest sterylizowane gorącym powietrzem o temperaturze 180°C. Zapewnia to optymalne warunki wzrostu pobranych wcześniej komórek lub tkanek. Nasza technologia sterylizacji termicznej jest oparta na normie DIN 58947 i gwarantuje dezynfekcję komory inkubacyjnej w temperaturze co najmniej 180°C. W praktyce lekarskiej wyśmienicie sprawdzą się nasze urządzenia z serii Anti-Plenum-Design – w szczególności inkubator CO₂, którego prosta i komfortowa obsługa przydaje się przede wszystkim w gabinetach lekarskich i placówkach naukowych.

 

 

Systematyczne zapobieganie kontaminacji

W medycynie regeneracyjnej, czyli tak zwanej inżynierii tkankowej, pacjenci są bezpośrednio narażeni na ryzyko kontaminacji przez zarodniki grzybów, wirusy i bakterie. Z tego powodu nieodzowna jest skuteczna kontrola kontaminacji. W inkubatorach CO₂ marki BINDER wykonanych w technologii Anti-Plenum-Design uzupełniają się liczne czynniki mające ograniczyć do minimum ryzyko kontaminacji. Regularna dezynfekcja za pomocą płynów jest łatwiejsza i dokładniejsza dzięki pozbawionej spoin, wzmocnionej komorze wewnętrznej. Z tą samą konsekwencją zapobiegamy osiedlaniu się szkodliwych mikroorganizmów, jak też rozprzestrzenianiu się zakażenia wskutek zbyt silnego ruchu powietrza. Oprócz tego automatyczna procedura sterylizacji pozwala na całkowite odkażenie wnętrza jednym naciśnięciem przycisku. Na koniec system nawilżający Permadry z wymuszoną rekondensacją w wannie wewnętrznej eliminuje wszelkie skropliny na ścianach wewnętrznych i w narożnikach, co skutecznie zapobiega powstawaniu kolonii zarazków.
Nasze inkubatory CO₂ oferujemy w dwóch wariantach. Standardowy inkubator CO₂ marki BINDER nadaje się wyśmienicie do rutynowych zastosowań i jest stosowany zarówno w badaniach naukowych, jak i w biotechnologii i klinikach medycznych. Wzmocniona komora wewnętrzna, gdzie odbywa się sterylizacja termiczna przy 180°C, jest wykonana ze stali nierdzewnej. Dzięki dodatkowemu obwodowi regulacji można kontrolować ciśnienie cząstkowe tlenu poprzez regulację dopływu gazów O₂ lub N₂ w zależności od potrzeb. Pomiar stężenia O₂ jest czuły i niezawodny dzięki zastosowaniu sterylizowanego czujnika na bazie dwutlenku cyrkonu (ZrO2).

 

 

Zalety sterylizacji termicznej

W inkubatorach CO₂ stosowane są najróżniejsze metody dekontaminacji:

  • podgrzewanie na sucho do 180°C
  • podgrzewanie parowe do 90°C
  • gazowanie nadtlenkiem wodoru
  • filtry HEPA
  • powierzchnie miedziane

 

Sterylizacja termiczna w temperaturze 180°C to jedyna spośród tych metod, która wedle najróżniejszych farmakopei na całym świecie spełnia surowe wymogi medycyny i przemysłu farmaceutycznego, zapewniając najwyższe z możliwych bezpieczeństwo. Ponadto sterylizacja termiczna okazuje się bezpieczniejsza z punktu widzenia techniki i tańsza.

 

 

Inkubatory CO₂ ze sterylizacją termiczną >

 


 

Dalsze informacje: