Produkty 05.05.2022

Komora temperaturowa

Komora temperaturowa – kiedy najważniejsza jest temperatura

Podczas gdy w symulacji rozmaitych warunków klimatycznych najważniejszą rolę odgrywa często wilgotność powietrza, w innych procedurach testowych lub metodach badawczych kładzie się nacisk praktycznie wyłącznie na temperaturę. Mamy tego świadomość, dlatego oferujemy interesujące spektrum komór do testów temperaturowych, które skupiają się wyłącznie na potrzebnej symulacji zmian temperatury, aby można było przeprowadzać trudne technicznie badania w temperaturze od -70°C do 180°C. Dodatkowa regulacja wilgotności, która występuje w komorach klimatycznych, nie jest dostępna w komorze temperaturowej. Aby ułatwić rozeznanie, komory tego typu określamy również mianem , gdy chodzi o wydajne suszenie lub przechowywanie produktów w temperaturze od 5°C powyżej temperatury otoczenia, aż do 300°C.

 

Zalety komór temperaturowych

W badaniach termicznych stawia się wysokie wymagania pod względem jakości i bezpieczeństwa, aby zawsze dochodzić do prawidłowych wyników. W przypadku cyklicznych testów temperaturowych komory BINDER spełniają te kryteria i umożliwiają uzyskanie temperatur od -70°C do 180°C (komory dynamicznych zmian klimatycznych). Ponieważ produkowane przez nas komory do testów temperaturowych są dostępne w różnych wielkościach (od 53 do 720 litrów pojemności wnętrza), umożliwiają one sprawne badanie obciążeń termicznych na dużych i małych przedmiotach. Aby zagwarantować stabilność temperatury we wnętrzu, wyposażenie obejmuje komorę wstępnego nagrzewania APT.line™, która umożliwia jednorodny rozkład temperatur i dba o wiarygodne wyniki testów.

 

Komora temperaturowa z konwekcją wymuszoną

Jednorodne warunki temperaturowe są istotne dla wiarygodności wyników testów, prawidłowego przechowywania, a także dla optymalnego wykorzystania kubatury wnętrza. Z tego powodu w naszych komorach temperaturowych montujemy system konwekcji wymuszonej APT.line™, który dba o optymalny obieg powietrza i występuje także w komorach temperaturowych i suszarkach. Dzięki temu możemy zagwarantować krótkie czasy nagrzewania i schładzania. Wariant z naturalnym obiegiem powietrza w suszarkach i komorach temperaturowych umożliwia suszenie lekkich substancji. Wszystkie urządzenia mają zaprogramowaną procedurę suszenia, która znacznie przyspiesza proces suszenia i sterylizacji.

 

 

Zestawienie wszystkich komór dynamicznych zmian klimatycznych >