Analizę przypadku 17.10.2015

Analizę przypadku Arla Food Deutschland

Badania trwałości mleka i produktów mlecznych: Najwyższy poziom jakości produktów mlecznych

Postawione zadanie:

 • Testy trwałości produktów mlecznych i nabiału
 • Badania stabilności produktu i jakości opakowania
 • Programowanie odmiennych cykli
 • Jednakowe warunki temperaturowe w całej partii badanego materiału
 • Szybkie zmiany temperatur
 • Symulacje rozmaitych stref klimatycznych z oświetleniem/wilgotnością, np. dla zbadania warunków przy eksporcie

 

Rozwiązanie BINDER:

 • Inkubator z chłodzeniem kompresorowym serii KB do bezpiecznej i reprodukowalnej inkubacji
 • Komora dynamicznych zmian klimatycznych MK 240 do testowania opakowań w dynamicznie zmieniających się warunkach
 • Komora klimatyczna KBF LQC z oświetleniem i regulacją wilgotności, przeznaczona do zaawansowanych testów stabilności
 • Komora fitotronowa KBW 720 z jednakowym rozkładem światła i stałymi warunkami temperaturowymi w całej partii badanego materiału Najwyższy poziom jakości produktów mlecznych

Arla Foods a.m.b.a. to globalny koncern mleczarski i spółdzielnia zrzeszająca producentów mleka z siedmiu krajów europejskich. Pod względem ilości przerabianego mleka koncern jest piątym co do wielkości przedsiębiorstwem mleczarskim na świecie i największym na świ e c i e dos t awc ą produktów mleczarskich o jakości Bio.


Produkty mleczarskie pod kontrolą

Aby zapewnić wysoką jakość produktów, w należącym do przedsiębiorstwa dziale analiz sensorycznych żywności przeprowadza się obszerne testy jakościowe na rozmaitych produktach mleczarskich. „Przy zastosowaniu i przeprowadzaniu naszych metod chodzi przede wszystkim o reprodukowalność, niezawodność i powtarzalność. Czynniki niepewności pomiaru powinny być przy tym zredukowane do minimum, aby umożliwić powtórzenie wyników w każdym momencie”, objaśnia Bettina Krämer, pracująca na stanowisku Senior Sensory Specialist w jednostce biznesowej Arla Consumer Central Europe (CCE).

 

Test przydatności do spożycia lub przyspieszony test starzenia

W komorach do symulacji warunków środowiskowych przeprowadza się między innymi testy stabilności i przydatności do spożycia, czyli tzw. „shelf-life tests” na świeżych produktach mlecznych i nabiale, jak również przyspieszone testy przydatności do spożycia (ASLT) na produktach o przedłużonej trwałości. Do tego celu laboratorium używa zarówno inkubatora z chłodzeniem kompresorowym serii KB, j a k też komory fitotronowe j z oświetleniem serii KBW od firmy BINDER. W porównaniu do testu shelfl ife, w którym symul u j e się przechowywanie w czasie rzeczywistym, przy przyspieszonych testach przydatności do spożycia sprawdza się stabilność i trwałość produktów np. przy podwyższonej temperaturze, ale w skróconym czasie. W komorach do symulacjiwarunków środowiskowych testowane są również opakowania przy uwzględnieniu zachowań
konsumenckich i warunków panujących podczas dystrybucji.

Opakowania na stanowisku badawczym

Aby zagwarantować maksymalnie wysoką jakość materiałów opakowaniowych, w komorach dynamicznych zmian klimatycznych serii MK przeprowadza się obszerne badania w dynamicznych warunkach i przy szybkich zmianach temperatury. Laboratorium pracuje przy tym w oparciu o specjalne  normy, jak np. DIN 10955 Analiza sensoryczna – Badanie mat e r iałów opakowa ni owyc h i opakowań do artykułów spożywczych lub DIN EN 1230 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością –
Analiza sensoryczna – Część 1: Zapach i Część 2: Obcy smak.

Testy trwałości pod wpływem światła

Ale także światło o określonej długości fali może mieć wpływ na trwałość produktów. Dlatego korzysta się z komór klimatycznych do testów stabilności serii KBF LQC. Wyróżnia je wyjątkowa koncepcja oświetlenia. J e j najważniejszymi cechami są wysoka dokładność temperatury oraz jednorodny rozkład oświetlenia na całej powierzchni użytkowej dzięki opatentowanemu kloszowi kaset oświetleniowych. Komora klimatyczna do testów stabilności z pomiarem dawki światła dysponuje specjalnymi, opatentowanymi, sferycznymi czujnikami światła do realnych pomiarów na poziomie próbek. Cel i korzyść ich zastosowania polega na zapewnieniu standaryzowanych, reprodukowalnych wyników. „Elastyczne programowanie rozmaitych cykli jest decydujące i bardzo pomocne w naszej pracy”, mówi Bettina Krämer. „Ze względu na różne poziomy temperatury, regulację wilgotności i automatyczne wyłączanie oświetlenia, komory do symulacji warunków środowiskowych oferują rozliczne możliwości zastosowania w przypadku najróżniejszych wymagań stawianych przez  klientów. Umożliwia to nam analizowanie naszych produktów pod kątem ich stabilności i jakości w całym łańcuchu tworzenia wartości”, podsumowuje Bettina Krämer.

W naszych zastosowaniach chodzi przede wszystkim o reprodukowalność, niezawodność i powtarzalność. Dlatego zdecydowaliśmy się na produkty firmy BINDER.

Bettina Krämer, Senior Sensory Specialist

Arla Foods Deutschland GmbH

Zalety

 • Reprodukowalne warunki testów
 • Wysoka jednorodność temperatury
 • Liczne możliwości programowania
 • Jednolita dystrybucja światła
 • Precyzyjna regulacja wilgotności

 

Obszar zastosowania

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Technika obróbki powierzchni

 

Pobierz analizę przypadku