Analizę przypadku 17.10.2014

Analizę przypadku THOR Personal Care Sas

THOR bierze pod lupę produkty kosmetyczne

Wymagania

Wymagania:

 • Badanie i ocena surowców
 • Testy mikrobiologiczne i analityczne
 • Ocena ryzyka toksykologicznego nowych receptur
 • Mikrobiologiczne testy konserwantów
 • Hodowla komórek i tkanek
 • Trwałość gotowych kosmetyków

 • growing microbiological cultures
 • Exakt interplay of temperature and humidity


Rozwiązania firmy BINDER:

 • Bezpieczne przechowywanie w temperaturze do -86°C
 • Proste zarządzanie danymi
 • Spersonalizowana kontrola dostępu
 • Serwis techniczny
 • Niezawodna koncepcja dekontaminacji
 • Reprodukowalne warunki wzrostu
 • Wysoka jednorodność temperatury
 • Łatwe czyszczenie

 

Przechowywanie żywych kultur bakterii

Firma THOR Personal Care z siedzibą w Compiègne pod Paryżem jest spółką zależną globalnie działającej firmy THOR Group. Na powierzchni 2400 m² oprócz działów rozwoju i marketingu znajdują  się również laboratoria zajmujące się serwisem technicznym, rozwojem zastosowań i przeprowadzaniem toksykologicznych testów in-vitro. Firma THOR Personal Care wyspecjalizowała
się przy tym w badaniu i opracowywaniu nowych środków konserwujących, zmiękczaczy, silikonów i pochodnych czwartorzędowych. Od początku firma THOR Personal Care wykorzystuje komory marki BINDER w testach mikrobiologicznych i analitycznych. Komory BINDER odgrywają główną rolę także podczas oceny ryzyka toksykologicznego nowych receptur z pomocą metody THOR IVT (ang. invitro
toxicology). „Jesteśmy dumni z tego, że zaliczamy się do pierwszych użytkownikówzamrażarki niskotemperaturowej BINDER UF V 500”, opowiada Stéphane Sellam, Technical Service & Regulatory Affairs Manager w firmie THOR Personal Care. „Zamrażarka niskotemperaturowa jest u nas używana do przechowywania żywych kultur bakterii. Cenimy przy tym zwłaszcza jej niezawodność”.

 

Temperatura przechowywania do -86°C

Mikrobiologiczne testy konserwantów wlaboratoriachpodlegają obowiązującym normom. Zakłada to
możliwość kontroli i nieszkodliwość stosowanych drobnoustrojów, w szczególności w odniesieniu do wirulencji i cech biochemicznych. Kultury, które po 2 latach przechowywania przy -20°C zwykle nie nadają się już do użytku, dzięki ekstremalnie niskiej temperaturze sięgającej -86°C można bez problemu przechowywać do 5 lat w zamrażarce niskotemperaturowej BINDER. W ten sam sposób konserwowane są też mikroorganizmy z zanieczyszczonych próbek kosmetyków pochodzących z rynku lub procesu produkcyjnego. THOR tworzy w ten sposób zbiór kultur obejmujący mikroorganizmy istotne dla branży kosmetycznej.

 

Usługa mikrobiologicznotechniczna

Przy opracowywaniu protokołów badań firma również korzysta z inkubatorów marki BINDER. Próbki kosmetyków zostają przy tym celowo skażone określonym materiałem inokulacyjnym, po czym są wystawiane na działanie stałej temperatury. W okresie jednego miesiąca określa się i protokołuje
przeżywalność drobnoustrojów. Na podstawie wyników uzyskiwanych dla różnych systemów konserwujących można znaleźć odpowiedni środek konserwujący dla każdej receptury kosmetyku. To podstawowa pozycja w ofercie usług mikrobiologicznotechnicznych, jakie firma THOR Personal Care świadczy dla swoich klientów. W międzyczasie firma THOR Personal Care korzysta już z 18 komór BINDER. Do wyposażenia laboratorium należą zarówno inkubatory gazowe serii CB do hodowli komórek i tkanek, jak również produkty z serii KB, BD i BF do inkubacji mikrobiologicznej. Ponadto laboratorium używa suszarek BINDER, aby z ich pomocą weryfikować wiarygodność i reprodukowalnoś ć protokołów przeprowadzanych przezeń badań. Przydaje się to w szczególności w laboratorium toksykologicznym przeprowadzającym testy in vitro i posiadającym certyfikaty Cofrac i DPL.
Natomiast komora klimatyczna do testów stabilności BINDER KMF 115 jest używana do określania trwałości gotowych kosmetyków. „Ciągł a współzależność temperatury i wilgotności odgrywa w tym procesie ważną rolę”, opisuje Stéphane Sellam zastosowanie komory klimatycznej. „Doskonały serwis techniczny i wysoka jakość urządzeń BINDER mają dla nas szczególne znaczenie”.

Doskonały serwis techniczny i wysoka jakość urządzeń BINDER mają dla nas szczególne znaczenie.
 

Stéphane Sellam, Technical Service & Regulatory Affairs Manager

THOR Personal Care Sas

Zalety: 

 • Bezpieczne długotrwałe przechowywanie
 • Optyczny i akustyczny system alarmowy
 • Proste otwieranie drzwi za naciśnięciem przycisku

 

Obszary zastosowań:

 • Banki krwi
 • Próbki biologiczne
 • Farmaceutyczne substancje czynne

 

Pobierz analizę przypadku