Analizę przypadku 17.10.2014

Analizę przypadku THOR Personal Care Sas

THOR bierze pod lupę produkty kosmetyczne

Wymagania

Wymagania:

 • Badanie i ocena surowców
 • Testy mikrobiologiczne i analityczne
 • Ocena ryzyka toksykologicznego nowych receptur
 • Mikrobiologiczne testy konserwantów
 • Hodowla komórek i tkanek
 • Trwałość gotowych kosmetyków

 • growing microbiological cultures
 • Exakt interplay of temperature and humidity


Rozwiązania firmy BINDER:

 • Bezpieczne przechowywanie w temperaturze do -86°C
 • Proste zarządzanie danymi
 • Spersonalizowana kontrola dostępu
 • Serwis techniczny
 • Niezawodna koncepcja dekontaminacji
 • Reprodukowalne warunki wzrostu
 • Wysoka jednorodność temperatury
 • Łatwe czyszczenie

Wystarczy spojrzeć na to co trzymamy w łazience, żeby zrozumieć jak wielu kosmetyków codziennie używamy. Szampon, żel pod prysznic, krem do twarzy, mleczko do ciała, pasta do zębów czy artykuły do makijażu – w cywi l i z o wanym ś wiecie do standardowego wyposażenia każdego domu należy  całe mnóstwo artykułów kosmetycznych. Jako konsumenci zupełnie beztrosko zdajemy się na to, że
skład produktu zawiera tyl ko nieszkodliwe substancje. Ale jakież składniki tkwią w eleganckich  flakonach i tubkach, z których codziennie robimy skrzętnie użytek? Firma THOR Personal Care Sas specjalizuje się w badaniu i ocenianiu surowców i dodatków obecnych we wszelkiego rodzaju kosmetykach.

 

Przechowywanie żywych kultur bakterii

Firma THOR Personal Care z siedzibą w Compiègne pod Paryżem jest spółką zależną globalnie działającej firmy THOR Group. Na powierzchni 2400 m² oprócz działów rozwoju i marketingu znajdują  się również laboratoria zajmujące się serwisem technicznym, rozwojem zastosowań i przeprowadzaniem toksykologicznych testów in-vitro. Firma THOR Personal Care wyspecjalizowała
się przy tym w badaniu i opracowywaniu nowych środków konserwujących, zmiękczaczy, silikonów i pochodnych czwartorzędowych. Od początku firma THOR Personal Care wykorzystuje komory marki BINDER w testach mikrobiologicznych i analitycznych. Komory BINDER odgrywają główną rolę także podczas oceny ryzyka toksykologicznego nowych receptur z pomocą metody THOR IVT (ang. invitro
toxicology). „Jesteśmy dumni z tego, że zaliczamy się do pierwszych użytkownikówzamrażarki niskotemperaturowej BINDER UF V 500”, opowiada Stéphane Sellam, Technical Service & Regulatory Affairs Manager w firmie THOR Personal Care. „Zamrażarka niskotemperaturowa jest u nas używana do przechowywania żywych kultur bakterii. Cenimy przy tym zwłaszcza jej niezawodność”.

 

Temperatura przechowywania do -86°C

Mikrobiologiczne testy konserwantów wlaboratoriachpodlegają obowiązującym normom. Zakłada to
możliwość kontroli i nieszkodliwość stosowanych drobnoustrojów, w szczególności w odniesieniu do wirulencji i cech biochemicznych. Kultury, które po 2 latach przechowywania przy -20°C zwykle nie nadają się już do użytku, dzięki ekstremalnie niskiej temperaturze sięgającej -86°C można bez problemu przechowywać do 5 lat w zamrażarce niskotemperaturowej BINDER. W ten sam sposób konserwowane są też mikroorganizmy z zanieczyszczonych próbek kosmetyków pochodzących z rynku lub procesu produkcyjnego. THOR tworzy w ten sposób zbiór kultur obejmujący mikroorganizmy istotne dla branży kosmetycznej.

 

Usługa mikrobiologicznotechniczna

Przy opracowywaniu protokołów badań firma również korzysta z inkubatorów marki BINDER. Próbki kosmetyków zostają przy tym celowo skażone określonym materiałem inokulacyjnym, po czym są wystawiane na działanie stałej temperatury. W okresie jednego miesiąca określa się i protokołuje
przeżywalność drobnoustrojów. Na podstawie wyników uzyskiwanych dla różnych systemów konserwujących można znaleźć odpowiedni środek konserwujący dla każdej receptury kosmetyku. To podstawowa pozycja w ofercie usług mikrobiologicznotechnicznych, jakie firma THOR Personal Care świadczy dla swoich klientów. W międzyczasie firma THOR Personal Care korzysta już z 18 komór BINDER. Do wyposażenia laboratorium należą zarówno inkubatory gazowe serii CB do hodowli komórek i tkanek, jak również produkty z serii KB, BD i BF do inkubacji mikrobiologicznej. Ponadto laboratorium używa suszarek BINDER, aby z ich pomocą weryfikować wiarygodność i reprodukowalnoś ć protokołów przeprowadzanych przezeń badań. Przydaje się to w szczególności w laboratorium toksykologicznym przeprowadzającym testy in vitro i posiadającym certyfikaty Cofrac i DPL.
Natomiast komora klimatyczna do testów stabilności BINDER KMF 115 jest używana do określania trwałości gotowych kosmetyków. „Ciągł a współzależność temperatury i wilgotności odgrywa w tym procesie ważną rolę”, opisuje Stéphane Sellam zastosowanie komory klimatycznej. „Doskonały serwis techniczny i wysoka jakość urządzeń BINDER mają dla nas szczególne znaczenie”.

Doskonały serwis techniczny i wysoka jakość urządzeń BINDER mają dla nas szczególne znaczenie.
 

Stéphane Sellam, Technical Service & Regulatory Affairs Manager

THOR Personal Care Sas

Zalety: 

 • Bezpieczne długotrwałe przechowywanie
 • Optyczny i akustyczny system alarmowy
 • Proste otwieranie drzwi za naciśnięciem przycisku

 

Obszary zastosowań:

 • Banki krwi
 • Próbki biologiczne
 • Farmaceutyczne substancje czynne

 

Pobierz analizę przypadku