Analizę przypadku 17.09.2018

Analizę przypadku Klinika Rechts der Isar Uniwersytet Techniczny w Monachium

Komory BINDER są stosowane w badaniach nad rakiem

Postawione zadanie:

 • Inkubowanie komórek
 • Potrzebna jest duża ilość miejsca
 • Inkubator musi się łatwo otwierać
 • Nie może dochodzić do kontaminacji
 • Bezpieczna sterylizacja
 • Urządzenia muszą wykazywać pełną moc podczas pracy ciągłej

 

Rozwiązania firmy BINDER:

 • Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 7 °C do 60 °C
 • Zakres wilgotności: do 95 % wilg. wzgl.
 • Alternatywne zakresy regulacji O2: 0,2–20 % obj. O2 lub 10–95 % obj. O2
 • Samoczynna sterylizacja termiczna przy 180 °C
 • Dwukomorowy system nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym
 • Dysza mieszająca gaz CO2 z efektem Venturiego
 • Sterylizowalny termicznie czujnik CO2 w technologii podczerwieni

 

Renomowany instytut naukowy w Monachium prowadzi badania nad genetyczną postacią białaczki. Gdy człowiek usłyszy straszną diagnozę mówiącą o białaczce, w pierwszej kolejności badana jest jego krew. Odbywa się również dokładna analiza genetyczna. Po ustaleniu kodu DNA pacjenta, jeżeli brakuje określonego genu, to na podstawie badań na myszach następuje sprawdzenie, czy ta wada może również doprowadzić do rozwoju choroby w ciągu pięciu do siedmiu lat. Możliwe jest również wprowadzenie chorego genu do organizmu myszy. Na podstawie wyników można wyciągnąć wnioski dotyczące powstawania genetycznej postaci białaczki i opracowywać nowe leki.  

Aby umożliwić pracę z wykorzystaniem modelu myszy, należy w pierwszej kolejności zapłodnić komórkę jajową metodą in vitro za pomocą plemników. Powstaje zygota, która w instytucie w Monachium jest następnie inkubowana w temperaturze 37 °C w szalkach Petriego w inkubatorach firmy BINDER. Po kilku dniach powstaje bliżej nieokreślone skupisko komórek. Teraz naukowcy mają do dyspozycji kilka identycznych komórek. Mogą zacząć wykluczać „interesujący gen”.

Przetworzona komórka jest ponownie inkubowana przez kilka dni w inkubatorze BINDER w temperaturze 37°C. Znów powstaje przy tym kilka komórek tego samego rodzaju. Zostają one wyciągnięte z komory do symulacji warunków środowiskowych i wprowadzone do organizmu myszy. Komórki, które nie zostały przetworzone, można również wstrzyknąć. Teraz naukowcy mają możliwość wykonania porównania.

Na tym etapie zaczyna się jednak czas oczekiwania i obserwacji. Pracownicy laboratorium muszą kontrolować rozwój. Jeżeli u myszy o tej samej wadzie genetycznej co u człowieka rozwinie się białaczka, czyli choroba, przyczyną może być ta wada. Dzięki temu naukowcy są znacznie bliżej nowych odkryć.

W ramach tej pracy instytut zawsze polega na wsparciu ze strony komór do symulacji warunków środowiskowych firmy BINDER. W nowych pomieszczeniach w Monachium znajduje się obecnie 13 inkubatorów modelu CB 160. W przyszłości będzie ich jeszcze więcej, aby umożliwić uzyskanie nowych wyników w badaniach nad rakiem. Powód, dla którego naukowcy wykorzystują komory BINDER, poznaliśmy podczas naszej wizyty: „Możemy wyhodować wiele komórek, z urządzeniami BINDER mamy do tego dużo miejsca. Jakość jest wyjątkowa, tak samo jak obsługa i sterylizacja”.

 

Możemy wyhodować wiele komórek, z urządzeniami BINDER mamy do tego dużo miejsca. Jakość jest wyjątkowa, tak  samo jak obsługa i sterylizacja.

Ms. Prause

Klinika Rechts der Isar Uniwersytet Techniczny w Monachium

Zalety:

 • Maksymalna objętość użytkowa, minimalne wymiary podstawy i łatwa obsługa
 • Minimalne ryzyko kontaminacji dzięki bezkompromisowej sterylizacji gorącym powietrzem
 • Higieniczne, łatwe w czyszczeniu wnętrze bez wentylatora
 • Stabilne wartości pH dzięki bezbłędnym czujnikom CO2 pracującym w podczerwieni
 • Nieznaczne odparowywanie pożywki dzięki dużej wilgotności i krótkiemu czasowi powrotu do zadanych wartości

 

Pobierz analizę przypadku