Analizę przypadku 17.03.2022

Analizę przypadku Grupy Lapp

Symulacja starzenia termicznego w komorze temperaturowej

 

Postawione zadanie:

 • Sprawdzenie funkcjonalności i żywotności kabli
 • Proces starzenia elementów z tworzyw sztucznych
 • Zapewnienie jakości produktów
 • Kontrola jakości i certyfikacja w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe
 • Stałe warunki klimatyczne

Rozwiązania firmy BINDER:

 • Suszarki i komory temperaturowe ED oraz FD Classic.Line
 • Badania z zastosowaniem konwekcji naturalnej i wymuszonej
 • Jednorodny rozkład temperatury również przy pełnym załadunku
 • Wysoka dokładność temperatury
 • Zdefiniowana wymiana powietrza
 • Przejrzysty schemat programu
 • Zakres temperatury od 5°C do 300°C

 

Materiały z tworzyw sztucznych poddaje się w laboratoriach ciężkim próbom.

„Maksimum bezpieczeństwa przez szeroko zakrojone zarządzanie jakością”, tak mogłoby brzmieć motto grupy Lapp, która jest wiodącym dostawcą zintegrowanych rozwiązań i markowych produktów w dziedzinie technologii kabli i połączeń. Jest rzeczą oczywistą, że niezmiennie wysoka jakość produktów jest dla firmy sprawą priorytetową. Szereg właściwości oferowanych produktów – jak na przykład funkcjonalność czy trwałość – zależą w znacznej mierze od warunków klimatycznych. Właśnie w zakresie technologii kabli i połączeń pojawiają się coraz więk- sze wymagania wobec wytrzymałości termicznej i starzenia się stosowanych elementów z tworzyw sztucznych, ponieważ muszą one bezawaryjnie i niezawodnie funkcjonować również w ekstremalnych warunkach klimatycznych otoczenia. Na przykład wysoka temperatura może negatywnie oddziaływać na płaszcz z tworzywa sztucznego i materiały izolacyjne kabli, przyczyniając się do ich przyśpieszonego starzenia lub kruszenia się. Aby stwierdzić, na ile dany kabel będzie wytrzymały w okresie następnych dekad, grupa Lapp prowadzi skomplikowane badania materiałowe. Podczas tego rodzaju badań proces starzenia poddaje się znacznemu przyśpieszeniu.

 

Symulacja sztucznego starzenia

Do tego rodzaju badań wykorzystuje się między innymi 25 różnych suszarek i komór temperaturowych serii ED i FD produkowanych przez firmę BINDER. Kontrole jakości i certyfikacje odbywają się w oparciu o normy i standardy krajowe oraz międzynarodowe według VDE, UL, EN, ISO i IEC. W laboratorium badawczym przeprowadza się symulację starzenia termicznego materiałów używanych jako płaszcze kabli poprzez przyśpieszenie warunków oddziaływania (podwyższanie temperatury, intensywna wymiana powietrza). Proces sztucznego starzenia produktów w ramach sterowanych warunków klimatycznych pozwala wykryć i wyeliminować słabe strony, a także przewidzieć zmęczenie czy wręcz awarię materiału. Efekt przyśpieszenia czasowego uzyskuje się przez zmienne podwyższanie temperatury do poziomu sięgającego 300°C. Badania prowadzi się z zastosowaniem zarówno konwekcji naturalnej, jak i wymuszonej. „Dzięki konwekcji naturalnej z intensywną wymianą powietrza procesy termiczne przebiegają w suszarkach serii ED bardzo efektywnie”, wyjaśnia Michael Hagenmüller, kierownik laboratorium w firmie Lapp. „Suszarki serii FD z konwekcją wymuszoną stosujemy przede wszystkim wtedy, gdy wymagana jest szybka dynamika procesowa.” Ponadto technologia APT.line gwarantuje jednorodny rozkład temperatury na każdym poziomie, również przy pełnym załadunku. „Komory firmy BINDER spełniają wszystkie wymagania z nadzwyczajną niezawodnością, przekonują wysoką dokładnością temperatury, a zdefiniowana wymiana powietrza odbywa się precyzyjnie według schematu czasowego”, mówi Michael Hagenmüller. „Kolejnym atutem był również bardzo dobry stosunek ceny do jakości.” 

 

Globalny gracz

Grupa Lapp z centralą w Stuttgarcie produkuje oferowany asortyment wyrobów w 17 zakładach na całym świecie i dysponuje własnymi centrami testowo-kontrolnymi w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Przez firmy partnerskie działa aktywnie w 100 różnych krajach i posiada 39 własnych spółek dystrybucyjnych. W skali cayłego świata zatrudnia około 3440 pracowaników. Jej głównym rynkiem docelowym jest branża budowy maszyn i urządzeń. Pozostałe ważne rynki zbytu to przemysł spożywczy, energetyczny, transportowy i nauki biologiczne. Portfolio grupy obejmuje kable i przewody o dużej elastyczności, przemysłowe złącza wtykowe i połączenia gwintowe, rozwiązania konfekcyjne specyficzne dla klientów, automatyzację i rozwiązania oparte na robotach z przeznaczeniem dla czwartej rewolucji przemysłowej i inteligentnych fabryk.

Komory firmy BINDER spełniają wszystkie wymagania z nadzwyczajną niezawodnością, przekonują wysoką dokładnością temperatury, a zdefiniowana wymiana powietrza odbywa się precyzyjnie według schematu czasowego

Michael Hagenmüller

Lapp GmbH

Zalety:

 • Zakres temperatury: do 300°C
 • Konwekcja naturalna i wymuszona
 • Kontroler z wyświetlaczem LCD
 • Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza
 • Zintegrowane niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym
 • Bardzo dobra czasowa i przestrzenna dokładność temperatury

 

Pobierz analizę przypadku