Oblicz swoją krzywą rozpuszczalnika

Tutaj możesz obliczyć swoją indywidualną krzywą rozpuszczalnika. Wystarczy wprowadzić trzy wartości, aby dowiedzieć się, jakiej ilości maksymalnej rozpuszczalnika należy użyć przy jakiej temperaturze w ramach procesu suszenia. 

1- Podaj nazwę materiału
2- Podaj numer CAS, określa on jednoznacznie zastosowany materiał 
3- Podaj dolną granicę wybuchowości
 
Wskazówka: Wartość dolnej granicy wybuchowości najłatwiej znaleźć w karcie charakterystyki materiału lub w bazie danych GESTIS.

Od uzyskania właściwej dla materiału krzywej rozpuszczalnika dzieli Cię już tylko jedno kliknięcie. Teraz możesz wykorzystać suszarkę do bezpiecznego suszenia FDL firmy BINDER w sposób optymalnie dostosowany do swoich celów!

Wypróbuj już teraz.

Wszystkie informacje podawane są bez gwarancji poprawności i kompletności

* Pola obowiązkowe

Podaj numer CAS
Podaj dolną granicę wybuchowości (LEL)

Uwaga: W przypadku przekroczenia g/m³ wartości LEL polecamy użycie przeciwwybuchowej suszarki próżniowej serii VDL z certyfikatem ATEX.