Zachowania konsumenckie

Biała księga: trendy w zachowaniach konsumenckich – jak zmienia się przemysł spożywczy w krajach uprzemysłowionych?

Z tej Białej księgi dowiesz się, w jaki sposób przemiany społeczne wpływają na zachowania konsumenckie w odniesieniu do artykułów spożywczych i jakie niesie to konsekwencje dla przemysłu spożywczego.

 

Postępująca ewolucja konsumentów w kierunku „społeczeństwa konsumpcyjnego” niesie z sobą katastrofalne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Jednocześnie ruchy takie jak Fair Trade czy też regionalne pochodzenie produktów nabierają dla konsumentów coraz większego znaczenia.
W epoce społeczeństwa dobrobytu na przemysł spożywczy wywierana jest rosnąca presja, wymuszająca wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nowych produktów przy skracanych cyklach rozwojowych, w dążeniu do dostosowania się do aktualnych trendów. Proces ten wymaga określania coraz dokładniejszych dat przydatności do spożycia, by przeciwdziałać marnotrawstwu żywności i jego konsekwencjom dla środowiska naturalnego. Testy fotostabilności to powszechnie stosowane w tym kontekście rozwiązania, przeznaczone do wyznaczania dat przydatności do spożycia.

 

 

W tej bezpłatnej Białej księdze znajdziesz informacje o:

  • zmianach w zachowaniach konsumenckich związanych z żywnością, wynikających z przemian społecznych,
  • konsekwencjach tych trendów dla przemysłu spożywczego,
  • testach fotostabilności w przemyśle spożywczym.

 

Pobierz teraz!