Film produktowy dotyczący inkubatora CO2 C170

Film produktowy: czym wyróżnia się inkubator CO2 C170?

 

Film produktowy dotyczący inkubatora CO2 C170 pozwala w niezwykły sposób zapoznać się z życiem wewnętrznym tego urządzenia. Pokazuje on w różnych sekwencjach i zwięzłych, poglądowych ujęciach, przebieg wewnętrznych procesów, z reguły niewidocznych dla użytkownika.

 

Koncepcja wewnętrznej przestrzeni

Film odsłania wnętrze inkubatora CO2 . W obrazowy sposób przedstawia wyjątkową koncepcję antyskażeniową. Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej została wykonana bez spoin jako jednolity element, zaś powierzchnie wewnętrzne zredukowano do minimum. Zaokrąglenie narożników komory wewnętrznej i zaprojektowany brak wentylatorów, śrub, spawów itp. pozwala na dobrą sprawę wyeliminować ryzyko tworzenia się kolonii niepożądanych mikroorganizmów.

 

Autosterylizacja

Podczas inkubacji kultur komórkowych w inkubatorze CO₂ kontrola kontaminacji ma pierwszorzędne znaczenie. W inkubatorach CO₂ marki BINDER wdrożono wysoce efektywną koncepcję antyskażeniową. Film pokazuje funkcjonowanie cyklicznej autosterylizacji komory inkubacyjnej i zainstalowanego na stałe termosterylizowalnego czujnika CO2 przy użyciu gorącego powietrza o temperaturze 180°C. Można zobaczyć, w jaki sposób drobnoustroje są dziesiątkowane w miarę wzrostu temperatury, ulegając ostatecznie eliminacji w momencie osiągnięcia temperatury 180°C. 

 

System nawilżania

Dokładnie pokazany jest również sposób działania systemu nawilżania.

Ponieważ komórki są wysoce wrażliwe na otoczenie, do optymalnej ich hodowli nieodzowne są stabilne i reprodukowalne warunki wzrostu. Film pozwala przyjrzeć się bliżej płaszczowi powietrznemu inkubatora CO₂ i zapoznać się z metodą uzyskania jednorodnego rozkładu temperatury na wszystkich poziomach dzięki zastosowaniu systemu płaszcza powietrznego VENTAIR® według patentu BINDER. W filmie można zaobserwować, w jaki sposób system nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym zapobiega jakiejkolwiek kondensacji na ściankach wewnętrznych i narożnikach, skutecznie hamując powstawanie kolonii niepożądanych mikroorganizmów. Wysoka wilgotność powietrza w atmosferze inkubatora stanowi skuteczną ochronę przed odparowaniem roztworu pożywki.

 

Sterylizacja gazem CO2

Kolejna sekwencja przedstawia działanie czujnika CO2 . Następnie czujnik CO2 zostaje pokazany w zbliżeniu. Można przyjrzeć się szczegółowo oddzielonym poszczególnym elementom, które za chwile ponownie łączą się w całość. Różne strumienie powietrza są ukazane w odpowiedniej kolorystyce.

 

 

Nasz przewodnik dla kupujących zawiera więcej odpowiedzi na pytanie: 

Które 6 punktów należy mieć na uwadze, kupując inkubator CO2 ?

 

 

Tu dostępny jest przewodnik dla kupujących.