Różne zastosowania i różne opcje

Październik 2019 BINDER górą dzięki szybkiemu dostępowi

Pojedyncze, podwójne czy potrójne?

 

Projektując nowy, szybki dostęp do próbek w inkubatorach CO2 , firma BINDER wykreowała absolutnie wyjątkowe rozwiązanie dla użytkowników tych urządzeń. Celem producenta komór do symulacji warunków środowiskowych było stworzenie naukowcom nowego wyposażenia i lepszych warunków do efektywnej pracy w laboratoriach zajmujących się hodowlą kultur komórkowych.

 

Hodowla komórek często trwa kilka dni, a nawet kilka tygodni w inkubatorze CO2 BINDER. Hodowle wymagają do wzrostu odpowiedniej atmosfery, na którą składa się temperatura (najczęściej 37°C), zawartość CO2 (zazwyczaj 5% obj.) i duża wilgotność (powyżej 90% wilgotności względnej). Jednak każde otwarcie drzwi zaburza takie idealne warunki otoczenia.

 

Szybki dostęp do próbek stwarza całkiem nowe możliwości dla laborantów. Mogą na przykład kontynuować standardową hodowlę komórkową i jednocześnie za okienkiem szybkiego dostępu do próbek przeprowadzać krótkotrwałe inkubacje w ramach testów lub badań, nie zakłócając w odczuwalny sposób hodowli pozostałych komórek.  Okienko jest dostatecznie duże, aby dodać lub wyjąć próbki, a także dostatecznie małe, aby zapewnić jedynie niewielki ubytek wytworzonej atmosfery. Nowa opcja umożliwia łączenie procesów laboratoryjnych i optymalizuje pracę w laboratorium, która już teraz jest niezwykle efektywna dzięki urządzeniom BINDER.

 

Inną nowością oferowaną przez firmę BINDER są drzwi wewnętrzne dzielone na 6 części. Sześć par szklanych drzwiczek i znajdujące się za nimi wysuwane półki umożliwiają bezpieczne i odizolowane prowadzenie jednocześnie kilku nastaw. Z tej opcji skorzystają najbardziej laboranci realizujący jednocześnie kilka zadań przy użyciu jednego urządzenia.

 

W przypadku użytkowników, którzy inkubują wiele komórek, gdzie chodzi przede wszystkim o produkcję nowych i licznych hodowli komórkowych, doskonale sprawdzi się przestronny model CB 170 ze standardowymi drzwiami szklanymi bez szybkiego dostępu.

 

Do każdego zastosowania odpowiednia komora – takie możliwości oferują dostępne teraz urządzenia BINDER.