BINDER chroni swoich pracowników

Maj 2019 Arbeitssicherheit

W firmie BINDER bezpieczeństwo pracy jest priorytetem

 

W ostatnich latach w BINDER kwestie bezpieczeństwa pracy nabierają coraz większego znaczenia. Frank Wirth, kierownik ds. bezpieczeństwa pracy, wraz ze swoim zespołem wdrożył wiele działań i metod mających na celu ochronę pracowników BINDER przed uszkodzeniami ciała. W 2016 starania te zostały nagrodzone certyfikatem zrzeszenia zawodowego Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro und Medienerzeugnisse (BG ETEM). To pomyślne wydarzenie zostało poprzedzone pozytywnym audytem pod kierownictwem Inspektora Nadzoru Technicznego Stefana Drodofsky’ego.

 

Ostatnio udało się potwierdzić wysoką jakość w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w firmie BINDER w drodze kolejnego audytu. Inspektor Nadzoru Technicznego Stefan Drodofsky przekazał kolejny certyfikat, wydany na podstawie zasady proceduralnej BG ETEM oraz standardu DIN ISO 45001. Zaświadczenie, które oprawiliśmy w piękną ramkę, jest ważne przez trzy lata. Oczywiście zostanie ono powieszone w widocznym miejscu.

 

Certyfikat potwierdza, że firma BINDER wprowadziła szereg działań mających na celu dbanie o zdrowie pracowników w pracy i poza nią. Stworzona w ostatnich latach siatka bezpieczeństwa to zasługa kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy (AMS). Podlega on regularnej weryfikacji, dlatego w firmie BINDER odbywa się szereg działań i spotkań związanych z tym tematem.

 

Wkrótce zostaną przeprowadzone wewnętrzne i zewnętrzne kontrole w zakresie bezpieczeństwa pracy. Planowana jest intensyfikacja tych działań, co jednogłośnie potwierdzają Christian Schäfer, kierownik LEAN FACTORY, Frank Wirth oraz kierownik kadr Uwe Werner.