Delikatne suszenie próżniowe produktów do niepalnych i łatwopalnych rozpuszczalników

Styczeń 2017 Wydajne i delikatne suszenie w próżni

Wydajne i delikatne suszenie w próżni

Do szybkiego i wydajnego suszenia materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę stosuje się w wielu dziedzinach nauki i przemysłu suszarki próżniowe.

Zastosowanie standardowej procedury suszenia w przypadku wrażliwych na wysoką temperaturę materiałów, takich jak przykładowo żywność, leki, chemikalia lub komponenty elektroniczne, może prowadzić do ich uszkodzenia lub modyfikacji ich właściwości produktowych. Suszenie w suszarce próżniowej redukuje takie ryzyko do minimum. Suszenie próżniowe zalicza się do najwydajniejszych i najdelikatniejszych dla materiału metod suszenia w ogóle. Celem tej metody jest delikatne suszenie zmieszanego z wodą lub rozpuszczalnikiem produktu o wysokiej jakości bez jednoczesnego narażania przeznaczonych do suszenia materiałów. Suszenie w komorze próżniowej jest godne polecenia zwłaszcza w przypadku substancji, które zawierają łatwopalne rozpuszczalniki. Substancje te powodują często powstawanie atmosfery grożącej wybuchem ze względu na obecność zawartego w powietrzu tlenu, czemu suszenie w komorze próżniowej jest w stanie zapobiec. Suszenie próżniowe minimalizuje również ryzyko związane z tworzeniem się zaskorupień lub powstawaniem pozostałości utleniania.
Suszone materiały są w trakcie tego procesu poddawane oddziaływaniu podciśnienia, które pozwala na obniżenie temperatury wrzenia, co korzystnie wpływa na proces odparowywania wody lub transport kapilarny. Przebieg procesu suszenia jest optymalizowany poprzez kontrolowane doprowadzanie ciepła oraz przez regulację ciśnienia. Kolejnym pozytywnym efektem są niewielkie koszty zużycia energii, gdyż ze względu na próżnię suszenie zachodzi już w bardzo niskich temperaturach.

 

Najrozmaitsze zastosowania

Do typowych zastosowań suszarek próżniowych zalicza się suszenie produktów wrażliwych na wysoką temperaturę, półprzewodników i komponentów elektronicznych, takich jak wtyczki, łączniki oraz przekaźniki po zakończonym czyszczeniu.  Ponadto komory są stosowane do oczyszczania materiałów takich jak np. tworzywa sztuczne i żywice.  Nadają się one również do określonych testów w branży lotnictwa i lotów kosmicznych, szybkiego i delikatnego suszenia proszków, pudrów, granulatów oraz suszenia materiałów o niskiej przewodności cieplnej. Zakres zastosowań sięga od suszenia tkanek w ramach badań nad rakiem i patologii, poprzez suszenie materiałów łatwo ulegających rozkładowi, takich jak pigmenty, proteiny lub witaminy, aż po suszenie materiału siewnego w celu wyeliminowania wilgotnych części składowych, przykładowo mąki kukurydzianej.
„Suszenie bez zastosowania suszarek próżniowych byłoby całkowicie niemożliwe lub możliwe tylko w niedostatecznym stopniu zwłaszcza w przypadku suszenia części elektronicznych, które po prostu musi być przeprowadzane w niższych temperaturach, lub też w przypadku płytek obwodów drukowanych, na których zamontowano wiele części”, mówi Achim Schwörer, odpowiedzialny w firmie BINDER za sprzedaż w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia.
Suszarki próżniowe są również stosowane do suszenia bardzo drobnych części. „Jeden z naszych klientów wykorzystuje przykładowo suszarkę próżniową serii VD firmy BINDER do suszenia rurek zgłębnych, stosowanych w aerozolach do nosa”, wyjaśnia Achim Schwörer, „niezwykle cienkie plastikowe są czyszczone, po czym muszą zostać ponownie wysuszone. Całkowite usunięcie wilgotności z rurek byłoby w zwykłej komorze z wymuszoną konwekcją niemożliwe”. Ta sama metoda jest stosowana w technice medycznej.  Najmniejsze implanty lub śrubki są za jej pomocą czyszczone w specjalnych koszykach, po czym następuje suszenie w komorze próżniowej. Również przemysł optyczny wykorzystuje zalety tej techniki, susząc w komorach przy niewielkich temperaturach wrażliwe na wysoką temperaturę soczewki, aby zapobiec tworzeniu się niepożądanych plamek wody na ich powierzchni. „Najlepsze rezultaty suszenia można osiągnąć w próżni, gdyż bardzo drobne części w zwykłej komorze z konwekcją wymuszoną nie schną lub ich schnięcie wymaga bardzo dużo czasu”, mówi Achim Schwörer.

 

Więcej informacji o suszarkach próżniowych do niepalnych i łatwopalnych rozpuszczalników   >