Ulepszone komory do symulacji warunków środowiskowych z osuszaczem sprężonego powietrza spełniającym normy przemysłu samochodowego

Czerwiec 2015 Manometr

W nowoczesnym przemyśle samochodowym normy gwarantujące bezpieczeństwo i jakość towarzyszą całemu procesowi produkcyjnemu. Specjalne komory do badań środowiskowych z osuszaczem sprężonego powietrza pozwalają na realizację kompleksowych badań wytrzymałości materiałów, jakie są konieczne, aby spełnić normy w przemyśle samochodowym.

 

 

Tuttlingen, 15.06.2015 – Cały proces produkcyjny i łańcuch dostaw w przemyśle samochodowym jest ściśle określony przez normy, a standardowe procedury kontroli wyznaczają metody testowania funkcjonalności i bezpieczeństwa. Wszystkie podzespoły pojazdu muszą doskonale funkcjonować nawet w najtrudniejszych warunkach – w codziennej eksploatacji są często wystawiane na działanie niekorzystnych czynników klimatycznych i mechanicznych. Firma BINDER GmbH wyszła naprzeciw stale rosnącym wymaganiom w tej dziedzinie i poszerzyła swoją ofertę. Od roku 2014 komory do badań środowiskowych serii MKF i MKFT we wszystkich rozmiarach są dostępne z opcjonalnym osuszaczem sprężonego powietrza z regulacją i poszerzonym zakresem klimatycznym. Od czerwca dostępna jest także nowa komora MKFT 240 z opcjonalnym osuszaczem sprężonego powietrza, zoptymalizowana pod kątem najważniejszych norm przemysłu samochodowego, która wspiera tym samym producentów i dostawców w ich pracach badawczo-rozwojowych. Poszerzony zakres klimatyczny umożliwia przykładowo wartości 10°C i 5% wilgotności względnej albo 0°C i 10% wilgotności względnej. Jest to możliwe, ponieważ urządzenie dopuszcza temperaturę punktu rosy na poziomie do -28°C. Zadane wartości wilgotności są osiągane szybko i precyzyjnie dotrzymywane. Dzięki temu urządzenie nadaje się wyśmienicie do bezproblemowej realizacji scenariuszy kontroli, które akurat w przemyśle samochodowym są często bardzo trudne. Aby ustalić, jaka jest trwałość materiałów i kształtek pod wpływem warunków pogodowych, temperatury i jej zmian, poszczególne elementy pojazdu poddaje się wymagającym próbom wytrzymałościowym. Badane przedmioty przechodzą testy cyklicznych zmian klimatu albo przyspieszone testy krótkotrwałe w celu ustalenia ich żywotności. Możliwe słabe punkty można w ten sposób rozpoznać i wyeliminować już we wczesnym stadium produkcji, zapobiegając kosztownym awariom czy też szkodzącym wizerunkowi akcjom serwisowym. Testy takie są ponadto możliwe do powtórzenia w dowolnym czasie.

Oprócz komór do badań środowiskowych z osuszaczem sprężonego powietrza BINDER oferuje także komory dynamicznych zmian klimatycznych o najróżniejszych zakresach temperatur. Urządzenia te są dostępne także bez systemu nawilżania. Oprócz tego możliwe jest też dostosowanie przez firmę BINDER urządzeń ze wszystkich grup produktowych do specjalnych wymagań klienta (BINDER INDIVIDUAL).

Więcej informacji na stronach www.binder-world.com