Przykład zastosowania - TROPACK

Sierpień 2016 TROPACK Packmittel GmbH

Środki suszące jako wszechstronne rozwiązanie antykorozyjne

Wszędzie tam, gdzie produkty, opakowania lub towary są transportowane lub magazynowane – w opakowaniu do transportu morskiego, w kontenerze w przemyśle motoryzacyjnym, w przypadku urządzeń elektrycznych, leków czy obuwia – stosuje się środki suszące, przeznaczone do ochrony cennych towarów przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci. Mikroklimat panujący wewnątrz zamkniętych lub hermetycznie szczelnych przestrzeni może bowiem powodować, że żyjące w ich wnętrzu mikroorganizmy uszkodzą lub nawet zniszczą ją samą oraz znajdujące się w niej przedmioty. Przemiana materii tych mikroorganizmów nie funkcjonuje jednakże bez udziału wilgoci. Z tą zależnością wiąże się działanie środka suszącego: jeśli pochłania on w wystarczającym stopniu wilgoć zawartą w pomieszczeniu lub pojemniku, mikroorganizmy te, np. grzyby, nie mogą przetrwać.

 

Ponieważ środki suszące nie zawsze pochłaniają taką samą ilość wilgoci, firma Tropack poddaje próbki pobrane z każdej dostawy badaniom w laboratorium. Przedsiębiorstwo wykorzystuje do badania chłonności granulatów środków suszących, takich jak tlenek glinu, silikażel oraz sito molekularne, komorę klimatyczną do testów stabilności BINDER z .

 

Dla nas najistotniejsze były dwie kwestie – nieskomplikowana obsługa urządzenia oraz długotrwale stabilne wartości temperatury i wilgotności.

Heiner Siering, KJ/PP oraz menedżer jakości w firmie Tropack