Żywność barwiąca na stanowisku badawczym

Sierpień 2015 Anke Kiesslich, technolog działu R&D testuje napoje w komorze klimatycznej do testów stabilności BINDER

Testy fotostabilności dla zagwarantowania standardów jakości

 

Aby zagwarantować wysoką jakość i całoroczną dostępność swoich produktów, Grupa GNT – światowy lider w dziedzinie żywności barwiącej – kontroluje cały łańcuch tworzenia wartości. Produkcja ma miejsce wyłącznie na pograniczu niemiecko-holenderskim, uprawy i zbiory są nadzorowane przez inżynierów rolnictwa zatrudnionych w firmie GNT. Przedsiębiorstwo doradza swoim klientom, odpowiadając na ich pytania dotyczące stabilności, odcieni barw i trwałości wybieranych przez nich produktów, które są całkowicie wolne od sztucznych dodatków. Światło może wpływać na stabilność produktów. Z tego powodu w należących do firmy ośrodkach prowadzone są między innymi szeroko zakrojone testy fotostabilności w związku z ich zastosowaniami w różnych artykułach spożywczych i napojach. Mają one dowieść, że produkty w ich okresie przydatności zachowują swoje właściwości. Ponadto służą one porównaniu stabilności produktów w rozmaitych zastosowaniach końcowych. Uwzględniane są przy tym specyficzne dla danego kraju warunki klimatyczne, zaś testy – w zależności od danej aplikacji – są prowadzone częściowo w warunkach kontrolowanej wilgotności.

 

Tylko stabilne warunki podczas testowania są w stanie zagwarantować powtarzalne wyniki. W przypadku urządzeń firmy BINDER nie ma co do tego wątpliwości.

Anke Kiesslich, Getränketechnologin bei GNT Europa