Fundacja dziecięca Dianiño pomaga chorym na cukrzycę dzieciom uchodźców

Październik 2016 Pomoc dla uchodźców – fundacja dziecięca Dianiño

Wsparcie dla będących w potrzebie dzieci chorych na cukrzycę

Fundacja dziecięca Dianiño rozszerzyła skuteczny projekt niań Dianiño na dzieci uchodźców chorych na cukrzycę.

 

Tuttlingen – Od 12 lat fundacja dziecięca Dianiño pomaga dzieciom chorym na cukrzycę i ich rodzinom. Prawie 300 niań Dianiño dba o dotknięte chorobą rodziny i pomaga w potrzebie. Nianie Dianiño pomogły dotychczas dzieciom chorym na cukrzycę podczas około 3500 interwencji i 7800 godzin wsparcia. Priorytetem jest przy tym zawsze zdrowie dzieci oraz intencja pomocy tam, gdzie potrzeba jest największa. Zadeklarowany cel fundacji to zapobieganie cierpieniom dzieci chorych na cukrzycę w Niemczech, bez względu na ich pochodzenie. Fundacja Dianiño rozszerzyła swój projekt niań o chore na cukrzycę dzieci uchodźców ze względu na obecną sytuację migracyjną w Niemczech. „Obecnie obserwujemy duże potrzeby wśród dzieci uchodźców”, mówi założycielka fundacji Ingrid Binder, „jeżeli u takich dzieci, których warunki życiowe często są ciężkie lub katastrofalne, dodatkowo zdiagnozowana zostanie cukrzyca, może mieć to bardzo poważne skutki, a nawet zagrażać życiu”. Potrzebna jest wtedy szybka pomoc. Samo codzienne życie w obozach już stanowi wyzwanie dla rodzin. Do tego dochodzą bariery językowe oraz często zwykła niewiedza o konieczności leczenia cukrzycy, co jest ważne dla zachowania życia. „Rodziny często mają za sobą traumatyczne przeżycia, odczuwają lęk przed przyszłością i muszą odnaleźć się w całkiem nowym otoczeniu. Wtedy zdiagnozowana cukrzyca dziecka jest tylko jednym z wielu problemów” mówi niania Dianiño Anna-Maria Holfert. Również tym dzieciom, podobnie jak wszystkim innym rodzinom, Dianiño zapewnia szybką i bezpłatną pomoc.

Fundacja Dianiño wprowadziła wiele działań pierwszej pomocy, aby zapewnić dzieciom uchodźców chorym na cukrzycę szybko i skutecznie akceptowalną opiekę lekarską i psychospołeczną. Ponad 550 szpitali i lekarzy zostało poinformowanych o rozszerzonej ofercie pomocy. Sieć tłumaczy z zakresu leczenia cukrzycy u dzieci uchodźców jest właśnie tworzona, a obecnie fundacja korzysta z usług czterech tłumaczy mówiących po arabsku i dwóch po afgańsku. Aby optymalnie przygotować nianie Dianiño do opieki nad dziećmi i rodzicami w ośrodkach dla uchodźców, przeprowadzane są szkolenia. W obozach pomoc jest bowiem świadczona w trudnych warunkach, więc często trzeba improwizować. „Dzieci – i to właśnie te dzieci, które często przeżyły niewyobrażalne rzeczy, mają prawo do dzieciństwa mimo cukrzycy”, podkreśla Ingrid Binder.

Fundacja Dianiño składa się z sieci pomocników i osób wspierających, z których każda jest wolontariuszem. Protektorem fundacji jest dr Frank-Walter Steinmeier. Większość z blisko 300 niań Dianiño to pielęgniarki dziecięce i często matki z problemami, które angażują się dobrowolnie poprzez pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom. Opieka lekarska i psychospołeczna następuje po konsultacjach z prowadzącym lekarzem pediatrą.  Fundacja współpracuje ponadto z wieloma klinikami dziecięcymi, lekarzami, szkołami, przedszkolami i urzędami ds. dzieci i młodzieży. Struktura w tej formie jest wyjątkowa na całym świecie. Fundacja jest w całości finansowana z dotacji. Również BINDER GmbH od wielu lat jest stałym sponsorem fundacji dziecięcej. Co roku na Boże Narodzenie zamiast prezentów na konto Dianiño przelewana jest czterocyfrowa kwota. Więcej informacji na temat działania fundacji oraz możliwości jej wsparcia znajduje się na stronie: www.stiftung-dianino.de .