BINDER sięga po jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy

Czerwiec 2018 Perspektywicznie i ekologicznie

Firma BINDER staje się jeszcze bardziej ekologiczna

 

Świadomość ekologiczna ma w firmie BINDER kluczowe znaczenie. Przejaw tej filozofii można dostrzec chociażby w centrum badawczo-rozwojowym (R&D) w siedzibie głównej w Tuttlingen. W tej placówce, która korzysta wyłącznie z energii odnawialnej, zapobiega się w ten sposób emisji CO2 wynoszącej około 70 ton rocznie. Oprócz tego firma BINDER stosuje do pakowania swoich komór do symulacji warunków środowiskowych wyłącznie takie materiały opakowaniowe, które nadają się do recyklingu.

 

W ostatnim czasie wydział badawczo-rozwojowy (R&D) dostosował komory dynamicznych zmian klimatycznych do przyjaznych dla klimatu oraz przyszłościowych czynników chłodniczych. Nawet jeśli nie jest to jeszcze konieczne z prawnego punktu widzenia, firma BINDER pragnie już teraz przyjąć bardziej proekologiczną postawę. Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury (seria MK) oraz komory udostępniające dodatkowo rozszerzony zakres niskich temperatur (seria MKT) są dostępne z nowym czynnikiem chłodniczym od czerwca.

 

Pozostałe serie komór dynamicznych zmian klimatycznych zostaną dostosowane do przyszłościowych i przyjaźniejszych dla środowiska czynników chłodniczych w przeciągu roku.  Firma BINDER, członek inicjatywy Blue Competence powołanej do życia przez Związek Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA), wspiera jej działania zmierzające do długofalowej ochrony środowiska naturalnego oraz zasobów poprzez stosowanie innowacyjnych technologii. Już od 1990 roku przedsiębiorstwo wnosi swój wkład do zrównoważonego obchodzenia się z przyrodą poprzez zoptymalizowane procesy produkcyjne, rygorystyczny dobór dostawców w zgodności z dyrektywą ErP oraz systematycznie redukowane zużycie zasobów.