Uroczysta ceremonia otwarcia nowego zakładu produkcyjnego

Październik 2017 Otwarcie COMPETENCE FACTORY

Uroczyste otwarcie fabryki BINDER COMPETENCE FACTORY

 

Z dużym rozmachem firma BINDER GmbH z Tuttlingen świętowała z zaproszonymi znamienitymi przedstawicielami świata polityki i biznesu uroczyste otwarcie nowej fabryki BINDER COMPETENCE FACTORY. 

 

 

Tuttlingen – 29 września 2017 r.:  W obecności zaproszonych znamienitych przedstawicieli świata polityki i biznesu oraz własnych pracowników spółka BINDER GmbH z Tuttlingen świętowała w piątek, 29 września uroczyste otwarcie nowej fabryki BINDER COMPETENCE FACTORY. Budowa nowoczesnej fabryki została ukończona w rekordowym czasie poniżej dwunastu miesięcy. Na 8300 m2 powstała fabryka wyposażona w urządzenia produkcyjne najnowszej generacji, której cała infrastruktura została w najdrobniejszych szczegółach zaprojektowana i dostosowana pod kątem optymalnej wydajności. Poprzez szeroko zakrojoną rozbudowę siedziby firmy w Tuttlingen największy na świecie producent komór do symulacji warunków środowiskowych nie tylko wyznacza kurs dalszej ekspansji przedsiębiorstwa, ale potwierdza również swoją jednoznaczną identyfikację z regionem. W swojej mowie powitalnej prezes Peter Michael Binder zwrócił się do zaproszonych gości, wśród których znajdowały się znane osobistości ze świata polityki i biznesu, jak na przykład Péter Szijjártó, węgierski minister współpracy gospodarczej z zagranicą i spraw zagranicznych, Guido Wolf, minister sprawiedliwości i spraw europejskich, starosta Stefan Bär, burmistrz Tuttlingen Michael Beck oraz prof. dr Klaus Mangold, honorowy konsul Federacji Rosyjskiej w Badenii-Wirtembergii. 

 

„Pod hasłem „Start do przyszłości” świętujemy dzisiaj zakończenie budowy naszej fabryki BINDER COMPETENCE FACTORY, ale również zakończenie innych, ukierunkowanych na przyszłość projektów, jak wdrożenie systemu SAP jako oprogramowania firmowego, opracowanie szczegółowej strategii produkcyjnej do roku 2025, a także stworzenie struktur wzrostu zewnętrznego. Wznosząc nowy budynek fabryczny, położyliśmy kamień węgielny pod automatyzację procesów produkcji i sukcesywne podążanie w następnych latach drogą do Industry 4.0.” W dalszych słowach prezes podkreślił absolutną konieczność w pełni zautomatyzowanej produkcji małych i najmniejszych serii, aby długofalowo ugruntować swoją pozycję w handlu światowym.  Następnie głos zabrał Péter Szijjártó, węgierski minister współpracy gospodarczej z zagranicą i spraw zagranicznych, który poruszył kwestię szans współpracy wewnątrz UE, w szczególności między Niemcami i Węgrami. Powiedział, iż ma pełną świadomość, że obecne relacje między Węgrami a Niemcami i Europą nie są najlepsze, ale „również gdy poszczególne kraje reprezentują różne stanowiska, ważne jest, aby szukać dialogu, respektować się wzajemnie i dyskutować na temat wzajemnych postaw zamiast z góry dokonywać pochopnych ocen.” W trakcie późniejszej dyskusji panelowej, której moderatorem był renomowany dziennikarz zajmujący się tematyką gospodarczą Roland Tichy, minister Péter Szijjártó oraz Guido Wolf, minister sprawiedliwości i spraw europejskich, prof. dr Brun-Hagen Hennerkes, przewodniczący zarządu Fundacji Przedsiębiorstw Rodzinnych oraz Peter Michael Binder dyskutowali na temat „Globalizacji i wolnego handlu światowego w dobie nasilającego się protekcjonizmu”. Grono dyskutantów było zgodne, że handel światowy i gospodarka światowa stanowią podstawę konkurencji międzynarodowej. „Przy eksporcie na poziomie 80 procent do 135 krajów, wolny handel światowy jest dla naszego przedsiębiorstwa niezbędny jak powietrze do życia”, powiedział prezes Peter M. Binder. Uczestnicy dyskusji zgodzili się również, że kurs przyjęty przez prezydenta USA Donalda Trumpa w zakresie handlu zagranicznego sprawił, iż Europa ponownie zwiera własne szeregi i uświadamia sobie swoją siłę.

 

Około godziny 19:00 rozpoczęła się uroczysta część otwarcia nowej fabryki.  Zaproszeni goście i pracownicy firmy zajęli miejsca przy długich stołach ustawionych w nowej hali fabrycznej, która spektakularnie podświetlona tworzyła niezwykłą atmosferę. W emocjonalnym przemówieniu podczas otwarcia Peter M. Binder skierował słowa podziękowania do swojej załogi. „To, że dzisiaj wieczorem znajdujemy się w tym miejscu i świętujemy uroczyste otwarcie naszej nowoczesnej fabryki, która będzie kamieniem milowym dla przyszłości firmy BINDER, nie byłoby możliwe bez Was. Tym, co stanowi o sukcesie naszej firmy, są nasi wspaniali pracownicy, którzy nie tylko dysponują wieloletnim doświadczeniem, ale również dzięki zaangażowaniu i sile innowacyjności trwale i długofalowo przyczyniają się w znacznej mierze do ciągłego rozwoju i perspektywicznej trwałości przedsiębiorstwa.” Volker Kauder, przewodniczący frakcji CDU/CSU w niemieckim Bundestagu, powiedział w słowach powitania: „To, co tutaj widzimy, to wybitne osiągnięcie przedsiębiorstwa i jego pracowników. Takie firmy są gwarancją postępu dla naszego kraju. Przyszłość zaczyna się już tutaj, w Tuttlingen.” 

 

Również starosta Stefan Bär był głęboko poruszony nowym zakładem produkcyjnym: „Ta hala świadczy o najwyższych kompetencjach firmy BINDER. Jest ona symbolem ciągłości, ale również zmian, ponieważ nieustannie musi dostosowywać się do aktualnych okoliczności.” Burmistrz Michael Beck chwalił wiarygodność i niezawodność przedsiębiorstwa. „Peter M. Binder ponownie dotrzymał słowa i stworzył w sumie 400 miejsc pracy, z czego w samym Tuttlingen blisko 350.” Poza tym ta szeroko zakrojona inwestycja zapewni długofalowo wiele kolejnych miejsc pracy w regionie. Na zakończenie minister gospodarki, pani dr Nicole Hoffmeister-Kraut, podziękowała za to, że aktualną inwestycją BINDER w dużej mierze przyczynia się do zapewniania perspektyw rozwojowych Badenii-Wirtembergii, jako kraju przyjaznego gospodarce: „Otwarcie nowej fabryki COMPETENCE FACTORY to dobry sygnał dla samego przedsiębiorstwa, ale także dla Tuttlingen i dla kraju. Firma Binder jest jednym z tych rodzinnych przedsiębiorstw średniej wielkości, które mogą być stawiane innym za wzór – wysoce wyspecjalizowane, rozwijające się szybciej od spółek notowanych na giełdzie, ekonomicznie gospodarujące, zatrudniające ponadproporcjonalną liczbę pracowników i inwestujące większość wypracowanych zysków ponownie we własne przedsiębiorstwo.” Również w przypadku firmy Binder jej działania są zdominowane przez „dalekosiężne patrzenie w przyszłość, w perspektywie kilku pokoleń.” To właśnie takie przedsiębiorstwa jak BINDER umacniają innowacyjność Badenii-Wirtembergii oraz tworzą podstawy dobrobytu i zapewniają miejsca pracy. Po emocjonalnym filmie, który w przyśpieszonym tempie pokazał, jak powstawała fabryka COMPETENCE FACTORY, nastąpiło jej oficjalne, uroczyste otwarcie, któremu towarzyszyła modlitwa i błogosławieństwo ojca George'a. Następnie zaproszono obecnych gości do kulinarnej podróży dookoła świata. Spektakularne show zapewniło dreszcz emocji i gęsią skórkę, rozpoczynając jednocześnie nieoficjalną część wieczoru. W swobodnej atmosferze dalsza zabawa trwała blisko do północy.

„To, co tutaj widzimy, to wybitne osiągnięcie przedsiębiorstwa i jego pracowników. Takie firmy są gwarancją postępu dla naszego kraju. Przyszłość zaczyna się już tutaj, w Tuttlingen.“

Volker Kauder, przewodniczący frakcji CDU/CSU w niemieckim Bundestagu