Użyteczne informacje na temat inkubatorów CO2 w przejrzystej formie

Lipiec 2017 Nowość – przewodnik dla kupujących oraz blog

Użyteczne informacje na temat inkubatorów CO2 w przejrzystej formie

Nowość – „Przewodnik dla kupujących” oraz blog na stronie BINDER. 

 

Teraz użytkownikom inkubatorów CO2 podjęcie decyzji o wyborze nowego urządzenia laboratoryjnego przyjdzie jeszcze łatwiej. Specjalnie w odniesieniu do stosowania inkubatorów CO2 BINDER zestawił wszystkie istotne cechy, ujmując je w broszurce pt. „Przewodnik dla kupujących”. Pozwala to użytkownikowi oszczędzić czasochłonnego wyszukiwania informacji. W kompaktowej, przejrzystej formie, wyszczególnione są wszystkie istotne cechy oraz argumenty przemawiające za zakupem danego inkubatora CO2

 

Przegląd tematyczny:

1. Zapobieganie kontaminacji

2. Użytkowanie i czyszczenie

3. Koncepcja wewnętrznej przestrzeni

4. Zarządzanie poziomem wilgotności

5. Sterylizacja gazem CO2

6. Ekonomiczność

 

 

 

Nieco obszerniej prezentuje się nowy blog dostępny na stronie BINDER. Tutaj można znaleźć dodatkowe wątki związane z inkubatorem CO2 . Są to dla użytkownika podstawowe informacje pomagające w wyborze nowego urządzenia.