BINDER oferuje kalkulację krzywej rozpuszczalnika

Sierpień 2018 Najlepsze bezpieczeństwo

Szybko i wygodnie: oblicz indywidualną krzywą rozpuszczalnika

 

Jakiej ilości rozpuszczalnika należy użyć w procesie suszenia w suszarce do bezpiecznego suszenia BINDER (FDL) dla określonej temperatury?

Dostawca komór do symulacji warunków środowiskowych z Tuttlingen, dzięki umieszczonej w górnej części komory, po lewej stronie krzywej rozpuszczalnika umożliwia użytkownikowi dokładne określenie bezpiecznych warunków. Dzięki temu praca jest bezpieczna, a ilość rozpuszczalnika ograniczona do minimum.

 

Teraz BINDER GmbH oferuje dodatkową usługę. Na stronie internetowej firmy każdy użytkownik może obliczyć krzywą rozpuszczalnika dla swojej substancji. W ten sposób laborant może dokładnie dopasować działanie komory FDL do swoich procesów suszenia z rozpuszczalnikiem.  Wystarczy podać trzy dane: nazwę substancji, numer CAS, który dodatkowo potwierdza, o jaką substancję chodzi, oraz dolną granicę wybuchowości. Na tej podstawie jednym kliknięciem na stronie internetowej BINDER można obliczyć indywidualną krzywą rozpuszczalnika. Teraz użytkownik dokładnie wie, jaką maksymalną ilość rozpuszczalnika przy jakiej temperaturze można zastosować w komorze FDL.

 

Motto firmy BINDER można teraz rozszerzyć: najlepsze produkty, najlepsze doradztwo, najlepszy serwis i najlepsze bezpieczeństwo. Oferowana przez BINDER kalkulacja krzywej rozpuszczalnika opiera się na obowiązującej normie DIN EN 1539:2015. Dane dotyczące krzywej rozpuszczalnika zostały zweryfikowane przez Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. – DGUV).

 

>> Obliczanie krzywej rozpuszczalnika dla suszarki do bezpiecznego suszenia FDL 115