Skuteczne rozmnażanie ludzkiej skóry

Październik 2016 Izolator z wbudowanym inkubatorem

Skuteczne rozmnażanie ludzkich komórek tkanki skórnej

Na obszarze badań i zastosowań biomedycznych technologie regeneracji należą do najbardziej innowacyjnych i obiecujących na przyszłość pól rozwoju. Medycyna regeneracyjna zajmuje się leczeniem różnych schorzeń za pomocą odtwarzania komórek, tkanek i organów o zaburzonym działaniu, zarówno dzięki metodzie zastępstwa biologicznego, np. za pośrednictwem wyhodowanej tkanki, jak również
poprzez stymulację przebiegających w ciele procesów regeneracji i odtwarzania. Proces hodowli tkanki komórkowej polega na pobraniu skóry od pacjenta, jej rozmnożeniu w laboratorium i późniejszej implantacji pacjentowi. Ta forma terapii ma przełomowe znaczenie zwłaszcza w przypadku ofiar poparzeń dużej powierzchni ciała, ponieważ w następstwie zastosowania typowych procedur transplantacji powstają duże blizny, a pacjenci pozostają często naznaczeni już na całe życie.