Przykład-zastosowania – TÜV Süd

Styczeń 2017 Studium przypadku – TÜV Süd

Testy starzenia i wydajności ogniw oraz modułów do akumulatorów litowych

Akumulatory litowo-jonowe odgrywają główną rolę w efektywnym magazynowaniu energii elektrycznej. Dzięki wysokiej gęstości energii przy stosunkowo niewielkiej wadze są one od lat najczęściej wybieranym
typem akumulatorów, jeśli chodzi o stacjonarne magazynowanie energii odnawialnych, ale także w zastosowaniach w motoryzacji czy w pojazdach elektrycznych. Z powodu wysokiej pojemności są używane w coraz większej liczbie zastosowań. Jednak wysokie gęstości energii i mocy pociągają za sobą nieznane wcześniej ryzyka, które wiążą się z przekraczaniem limitów eksploatacyjnych wyznaczanych przez specyfikacje. Ponadto chodzi o to, aby zachować możliwie długi okres eksploatacji przy niezmiennie wysokiej pojemności czy wydajności.

 

Procedura określania wydajności ogniw i modułów (pakiet bezpieczeństwa P) obejmuje natomiast obszerne testy wydajności. Komponenty są w tym celu naprzemiennie podłączane do i odłączane od zasilania prądowego przy stale zmieniających się temperaturach, co doprowadza je do granic ich wydajności oraz obciążalności. Badany obiekt jest przykładowo umieszczany w inkubatorze z chłodzeniem i wystawiany na ciągle zmieniające się temperatury w zakresie od -10°C do 55°C. W komorze do symulacji warunków środowiskowych realizowane są ponadto scenariusze badań wpływu klimatu przy temperaturach od -30°C do 60°C i wilgotności względnej sięgającej 96%. Czas trwania testów jest zróżnicowany. Niektóre badania trwają po kilka miesięcy, przy czym materiał musi sprostać ekstremalnym wymaganiom. Inne badania trwają latami przy zachowaniu dość niskiego poziomu wymagań.

 

Cechą, która najbardziej przypadła nam do gustu, jest możliwość indywidualnego dostosowania komór. Pozwoliło to na precyzyjne dopasowanie komór klimatycznych do naszych potrzeb.

Johannes Rößner, TÜV SÜD Battery Testing