Inkubatory pomocne w laboratoriach badających testy PCR

Maj 2021 BINDER pomaga walczyć za pandemią

Inkubatory są niezbędne w laboratoriach badających testy PCR

 

Szybkie testy na obecność koronawirusa pomagają zidentyfikować osoby zakażone i przerwać łańcuch zakażeń. W tradycyjnych testach antygenowych obecność białek SARS-CoV-2 potwierdza się za pomocą specyficznych przeciwciał. Jeszcze dokładniejsze, to znaczy bardziej swoiste i czułe są testy PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy), w oparciu o które na przykład duże laboratorium wiedeńskie przez 24 godziny na dobę bada próby śliny pobranej z gardła. Na wczesnym etapie badania tych testów z powodzeniem są wykorzystywane inkubatory BINDER.

 

Nawet 60 busów dostarcza każdego dnia do 200 000 probówek, a ponad 400 pracowników analizuje dzień po dniu całe litry śliny. Jest to przedsięwzięcie, które wymaga szybkości oraz niezawodnego i bezpiecznego sprzętu. Nie może więc dziwić, że w tym dużym laboratorium liczne inkubatory BINDER czekają, aby podgrzewać nowe statywy z probówkami do zdefiniowanej temperatury, które następnie trafiają do automatycznego procesu analizy. Robot pipetujący łączy przy tym zawartość dziesięciu próbek, aby zwielokrotnić wydajność w przypadku najczęściej ujemnych prób, po czym dodaje się mieszaninę reakcyjną. Jedynie w przypadku pojawienia się próby dodatniej należy rozdzielić kompozycję w celu zidentyfikowania pojedynczej dodatniej próby. Centralnym etapem procesu jest reakcja RT-PCR. RNA wirusa – o ile znajduje się w próbie – poddaje się przy użyciu enzymu reakcji odwrotnej transkrypcji do DNA za pomocą specyficznych sond molekularnych (odwrotna transkrypcja, RT), a następnie DNA poddaje się eksponencjalnemu wzrostowi (PCR). Takim sposobem w próbkach, które zawierają RNA wirusa SARS-CoV-2, otrzymuje się dużą ilość specyficznego DNA, którego obecność można następnie łatwo stwierdzić.

 

Dlatego czułość tej metody jest o wiele większa niż w przypadku testów antygenowych, ponieważ nawet nieliczne molekuły RNA wirusa ulegają tak znacznej amplifikacji, że można z całą pewnością stwierdzić ich obecność. Natomiast swoistość jest dlatego tak duża, ponieważ można opracować i łatwo wytwarzać syntetycznie sondy molekularne do RNA wirusa, które nie pasują do żadnej innej znanej sekwencji.