Lista kontrolna ułatwia zapewnienie jakości

Lipiec 2018 BINDER myśli razem z użytkownikiem

Z listą kontrolną GLP zawsze bezpiecznie

System zabezpieczenia jakości „dobra praktyka laboratoryjna” (GLP), weszła w życie w roku 1978, po tym, jak amerykańska agencja ds. żywności i leków FDA (Food and Drug Administration) już kilka lat wcześniej stwierdzała poważne uchybienia w badaniach toksykologicznych. Wprowadzenie ustawy o substancjach chemicznych miało na celu faktyczne zapewnienie bezpieczeństwa użycia nowych dopuszczonych leków dla człowieka i zminimalizowanie wszelkiego ryzyka.

Kładzie się przy tym nacisk na możliwość weryfikacji, śledzenie, przyporządkowanie odpowiedzialności i kwestie przechowywania danych. GLP pozwala również na sprawdzenie osobowych, organizacyjnych i przestrzennych wymogów jeszcze przed dopuszczeniem nowego leku.

Zgodność ze standardami GLP wymaga również odpowiedniego dopasowania urządzeń, np. komór klimatycznych, które stanowią sprzęt pomocniczy dla laborantów. Podczas weryfikacji nowego leku musi być dostępna do wglądu dokumentacja konserwacji i napraw sprzętu. Aby ze strony sprzętowej podczas procedury dopuszczenia spełnione były wszystkie wymagania, firma BINDER opracowała dla swoich klientów bardzo pomocną listę kontrolną. Lista umożliwi użytkownikowi opracowanie najważniejszych punktów, które są istotne do zapewnienia właściwych procesów. Przykładowo pojawia się pytanie: Czy zapewniono dopływ CO2? Czy dostępne są komory zapasowe na wypadek awarii? Czy opracowano plan czyszczenia lub plan konserwacji? Wszystkie te pytania stanowią pomoc dla użytkownika podczas pracy przy komorze do symulacji warunków środowiskowych, jeżeli chce on zadbać o spełnienie wytycznych w zakresie jakości, wynikających z ustawy o dobrej praktyce laboratoryjnej.