Komora dynamicznych zmian klimatycznych z osuszaczem sprężonego powietrza

Marzec 2016 Komora dynamicznych zmian klimatycznych z osuszaczem sprężonego powietrza

Kolejne modele wyposażone w osuszacz sprężonego powietrza z regulacją w celu spełnienia norm przemysłu samochodowego

 

Firma BINDER GmbH poszerza swą ofertę o komory do badań środowiskowych służące do testowania wytrzymałości materiałów. Wszystkie komory dynamicznych zmian klimatycznych serii MKF i MKFT są od teraz dostępne z opcjonalnym osuszaczem sprężonego powietrza z regulacją, co pozwala sprostać wymogom norm przemysłu samochodowego.

 

 

Tuttlingen: W nowoczesnym przemyśle samochodowym, normy i ustandaryzowane przepisy testowania bezpieczeństwa i kontroli jakości towarzyszą całemu procesowi produkcji.  Aby ustalić odporność i wytrzymałość elementów i materiałów na wpływ warunków pogodowych, temperaturę i jej zmiany, części pojazdów są poddawane wymagającym testom wytrzymałościowym. Firma BINDER GmbH, światowy lider w dziedzinie komór do symulacji warunków środowiskowych dla laboratoriów naukowych i przemysłowych, poszerzyła obecnie są ofertę o komory służące do testowania wytrzymałości materiałów. Wszystkie komory klimatyczne serii i są od teraz dostępne z opcjonalnym osuszaczem sprężonego powietrza z regulacją, co pozwala sprostać wymogom norm przemysłu samochodowego. Możliwe do realizacji są nawet tak trudne scenariusze badań, jak chociażby normy VW o kodzie PV 2005 oraz PV 1200, które definiują testy cyklicznych zmian klimatycznych. Te przyspieszone testy krótkotrwałe pozwalają ocenić zachowanie testowanych elementów, biorąc pod uwagę ich odkształcenia, obluzowanie i powstawanie rys przy zmianach temperatury i wilgotności. Tak samo spełniane są wymogi normy BMW o kodzie PR 308.2, która opisuje badania klimatyczne klejonych połączeń elementów wyposażenia. Poszerzony zakres klimatyczny umożliwia przykładowo wartości 10°C i 5% wilgotności względnej albo 0°C i 10% wilgotności względnej. Jest to możliwe, ponieważ urządzenie dopuszcza temperaturę punktu rosy na poziomie do -28°C. Zadane wartości wilgotności są osiągane szybko i precyzyjnie dotrzymywane. Możliwe słabe punkty można w ten sposób rozpoznać i wyeliminować już we wczesnym stadium, zapobiegając kosztownym awariom czy też szkodzącym wizerunkowi akcjom serwisowym. Testy takie są ponadto możliwe do powtórzenia w dowolnym czasie.

Oprócz komór do badań środowiskowych z osuszaczem sprężonego powietrza BINDER oferuje także komory dynamicznych zmian klimatycznych o najróżniejszych zakresach temperatur. Urządzenia te są dostępne także bez systemu nawilżania. Oprócz tego możliwe jest też dostosowanie przez firmę BINDER urządzeń ze wszystkich grup produktowych do specjalnych wymagań klienta.