BINDER INDIVIDUAL

Kwiecień 2016 Indywidualne rozwiązania

Indywidualne rozwiązania do komór klimatycznych

Aby określić żywotność i wytrzymałość materiałów, w komorach klimatycznych przeprowadza się złożone badania obciążeniowe. W przypadku wysoce specyficznych wymagań BINDER INDIVIDUAL oferuje indywidualne dostosowanie urządzeń do potrzeb klientów.

 

Tuttlingen – W wielu dziedzinach przemysłu i nauki stosuje się komory klimatyczne, aby przeprowadzać wymagające badania obciążeniowe materiałów. Akurat gdy chodzi o złożone symulacje, komory do symulacji warunków środowiskowych muszą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez dostarczane przez klientów specyfikacje i określone normy. Firma BINDER GmbH, specjalizująca się w komorach klimatycznych dla laboratoriów naukowych i przemysłowych, jako producent urządzeń seryjnych oferuje zarazem najbardziej różnorodne produkty i opcje wyposażenia. Niemniej możliwe jest, że pewne wysoce specyficzne życzenia klienta nie będą mogły zostać spełnione w urządzeniu seryjnym. W tych specjalnych sytuacjach proponujemy rozwiązania BINDER INDIVIDUAL, które polegają na uzupełnieniach i rozszerzeniach urządzeń seryjnych odpowiednio do potrzeb klienta.

Badania obciążeniowe mają na celu sprawdzenie wytrzymałości materiałów na wpływ czynników atmosferycznych, temperatury i jej zmian. Cykliczne testy zmian klimatycznych i przyspieszone testy krótkodystansowe pozwalają wyciągać wnioski na temat żywotności testowanych próbek. W specjalnych symulacjach warunków środowiskowych przeprowadzanych z udziałem delikatnych materiałów często zachodzi jednak konieczność wykonywania określonych czynności przy zamkniętych drzwiach. Do tych specyficznych wymagań BINDER oferuje specjalne komory dynamicznych zmian klimatycznych serii MK, MKF, MKT i MKFT wyposażone w dwa porty rękawicowe ze stali nierdzewnej wraz z dopasowanymi i demontowalnymi rękawicami Dry-Box z neoprenu. Porty rękawicowe pozwalają na prowadzenie prac przy testowanych próbkach przy zamkniętych drzwiach, zaś drzwi z przezroczystego szkła zapewniają dobrą widoczność próbek. Dwa korki silikonowe i przykrycie obszaru portów rękawicowych dbają o to, aby klimat w komorze pozostał bez zmian. Dzięki zdejmowanym rękawicom i zamykanym otworom można w pełni wykorzystać zakres klimatyczny urządzenia.