Certyfikacja

Lipiec 2016 Certyfikacja systemu zarządzania BHP przez BG ETEM

BINDER uzyskuje certyfikat BG ETEM, potwierdzający sprawne działanie systemu zarządzania BHP

 

System zarządzania BHP firmy BINDER GmbH został certyfikowany przez niemiecką organizację Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (Branżowy Zakład Ubezpieczeniowy Przemysłu Energetycznego, Tekstylnego, Elektronicznego i Produktów Medialnych, BG ETEM).

 

Tuttlingen: firma BINDER GmbH, wiodący w skali globalnej specjalista w dziedzinie komór do symulacji warunków środowiskowych, przeznaczonych dla laboratoriów naukowych i przemysłowych, osiągnęła istotny kamień milowy na drodze do realizacji celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pomyślnie przechodząc procedurę audytu i certyfikacji systemu zarządzania BHP (SZBHP). Audyt oraz certyfikacja zostały przeprowadzone przez organizację Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM). Certyfikacja przebiegała w zgodności z wymaganiami normy OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Rozpowszechniona w ponad 80 krajach świata norma OHSAS 18001 jest jednym z najważniejszych standardów stosowanych w systemach zarządzania BHP. W ubiegły czwartek, 16 czerwca 2016 roku, w siedzibie firmy BINDER w Tuttlingen odbyło się uroczyste przekazanie certyfikatu SZBHP przez inspektora technicznego organizacji BG ETEM, mgra inżyniera Stefana Drodofsky’ego. Dokument został przyjęty w imieniu zarządu firmy BINDER przez kierownika zakładu Jörga Nauela wspólnie ze specjalistą ds. BHP Frankiem Wirthem oraz pełnomocnikiem ds. przeciwpożarowych Michaelem Leibingerem. System zarządzania BHP służy do profilaktycznego i wspomaganego procesowo przeciwdziałania wypadkom, obrażeniom i zachorowaniom w codziennej pracy zawodowej oraz do kompleksowej ochrony zdrowia pracowników. „Pracownicy mają wychodzić zdrowi do pracy i w takiej samej kondycji firmę opuszczać”, mówi Jörg Nauel. 

 

Nakłady związane z taką certyfikacją są stosunkowo wysokie i kompleksowe. W 2013 roku przedsiębiorstwo podjęło decyzję o zrealizowaniu wytycznych, stawianych przez organizację BG ETEM wobec systemów zarządzania BHP, pracując od tego momentu skrupulatnie nad realizacją rozmaitych zobowiązań. W trakcie tych działań dostosowano wszystkie procesy w odpowiednich wydziałach i przeprowadzono szeroko zakrojoną analizę zagrożeń, aby ograniczyć liczbę potencjalnych niebezpieczeństw. W pracach tych uczestniczyli lekarz zakładowy oraz rada zakładowa. Certyfikat to zobowiązanie firmy BINDER GmbH do nieprzerwanego ulepszania procesu pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, z regularnymi kontrolami oraz ewaluacjami realizacji wymaganych standardów w ramach odbywających się corocznie mniejszych audytów oraz procedury recertyfikacji, realizowanej raz na trzy lata. Stefan Drodofsky zna przedsiębiorstwo BINDER od 1998 roku. „To wręcz niezwykłe, jak wielkie postępy firma BINDER poczyniła w zakresie BHP w ciągu ostatnich lat”. Szczególne wyrazy uznania należą się tutaj specjaliście ds. BHP firmy BINDER, Frankowi Wirthowi. „To on jest siłą napędową całego projektu, jest po prostu właściwym człowiekiem na właściwym miejscu”, wyraża swoje uznanie kierownik zakładu Jörg Nauel. Certyfikacja podkreśla dążenie przedsiębiorstwa do tego, by poprzez ustawicznie udoskonalanie procesów profilaktycznie i długofalowo zapobiegać szkodom, które mogą ponieść pracownicy. Umożliwia to zatrudnionym osobom sięgnięcie po niezbędne środki, zanim szkoda taka będzie mogła wystąpić. Większy poziom bezpieczeństwa i zdrowia na stanowisku pracy to jednocześnie mniejsza skala nieobecności zatrudnionych. Zapewnia to nie tylko optymalizację pod kątem BHP, lecz również umożliwia redukcję kosztów. Dzięki ciągłemu doszkalaniu pracowników osiągnięto znaczną redukcję liczby wypadków przy pracy. „Dane liczbowe utwierdzają nas w naszym zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwestia BHP stała się w 2011 roku jednym z celów przedsiębiorstwa. Dziś liczba wypadków przy pracy, w porównaniu z 10 wypadkami w 2011 roku, została zredukowana do 4 wypadków przy pracy w 2015 roku”, dodaje Jörg Nauel na zakończenie.