Ochrona danych

Informacje specjalne na temat przetwarzania danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

 

W tym miejscu udostępniamy dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez spółkę Binder GmbH danych osobowych po wejściu na naszą stronę internetową – w szczególności podczas korzystania z formularzy, konta w serwisie Binder i newslettera.

 

Oprócz strony internetowej informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć tutaj.

 

1.   Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych

 

Binder GmbH

Im Mittleren Ösch 5

78532 Tuttlingen
Telefon: +49(0)7462 2005 - 0
Prezes: Peter M. Binder
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://www.binder-world.com (z formularzem kontaktowym)

 

2.   W przypadku pytań dotyczących ochrony danych do dyspozycji jest nasz inspektor ochrony danych

 

Binder GmbH

Datenschutzbeauftragter
Im Mittleren Ösch 5

78532 Tuttlingen
E-mail: [email protected]

 

3.   Korzystanie z naszej strony internetowej w celach informacyjnych

 

Nasz dostawca usług hostingowych (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych) przetwarza adres IP w chwili wejścia na naszą stronę internetową. Bez przetworzenia adresu IP wyświetlenie naszej strony internetowej w przeglądarce nie byłoby możliwe. Adres IP jest przechowywany krótko w pamięci ulotnej serwera, gdy strona internetowa jest przesyłana do osoby wchodzącej na jej adres; następnie adres jest bezzwłocznie usuwany z pamięci. Związane z tym przetwarzanie adresu IP odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

Aby spersonalizować naszą stronę internetową, również w informatycznej części naszej strony internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które serwer internetowy przesyła do komputera, co umożliwia jego identyfikację po wejściu na stronę. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w sposób taki, aby informowała Cię o obecności plików cookie. Dzięki temu możesz rozpoznać, że używane są pliki cookie. Używanie plików cookie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

W niektórych miejscach korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługa pozwala zapewnić, że maska wprowadzania danych nie będzie używana przez bota. Informacje dotyczące ochrony danych przez firmę Google można znaleźć tutaj. Przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

Aby spersonalizować naszą stronę internetową pod kątem odwiedzających, używamy również usług Google Tag Manager oraz Google Analytics w celu analizy wykorzystania naszej strony internetowej. Dostawcą usług jest firma Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługa umożliwia nam śledzenie stron przeglądanych przez odwiedzających. Używamy usługi Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz do bieżącego doskonalenia poszczególnych funkcji, ofert oraz wrażeń z wizyt na stronie. Analiza statystyczna zachowań użytkowników podczas wizyt na stronie pozwala nam ulepszać i czynić naszą ofertę atrakcyjniejszą dla użytkowników. Na tym polega również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych przez Google. Informacje dotyczące ochrony danych przez firmę Google można znaleźć tutaj. Przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

Aby spersonalizować naszą stronę internetową pod kątem odwiedzających, używamy również usługi Bing Universal Event Tracking (UET) w celu monitorowania zdarzeń. Dostawcą usługi jest firma Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). dzięki niej możemy stwierdzić, gdy internauta wchodzi na naszą stronę na przykład za pośrednictwem reklamy umieszczonej na innej stronie internetowej. Używamy usługi Bing Universal Event Tracking (UET) w celu analizy wykorzystania naszych reklam za pośrednictwem Bing i bieżącego ulepszania oferty. Na tym polega również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych przez Bing. W tym celu firma Microsoft używa plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej można wyłączyć używanie plików cookies. Informacje dotyczące ochrony danych przez firmę Microsoft można znaleźć tutaj. Przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

Aby spersonalizować naszą stronę internetową pod kątem odwiedzających, używamy również usługi AddThis firmy Oracle (Oracle, 1900 Oracle Way, Reston, VA 20190, USA). Usługa ta umożliwia internautom łatwe dodanie zakładki do naszej strony internetowej. Informacje dotyczące ochrony danych przez firmę Oracle można znaleźć tutaj. Przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

Aby spersonalizować naszą stronę internetową pod kątem odwiedzających, używamy również usługi Zencoder firmy Brightcove (Brightcove Inc., 290 Congress Street, 4th Floor, Boston MA 02210, USA). Usługa umożliwia łatwe wstawianie filmów na naszej stronie internetowej. Informacje dotyczące ochrony danych przez firmę Brightcove można znaleźć tutaj. Przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

Aby spersonalizować naszą stronę internetową pod kątem odwiedzających, używamy również usług firmy HubSpot (HubSpot to firma tworząca oprogramowanie z centralą w USA i oddziałem w Irlandii. HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, Telefon: +353 1 5187500. W celach marketingowych i na potrzeby optymalizacji stron internetowych rejestrujemy informacje nawigacyjne dotyczące internautów odwiedzających naszą stronę. Są to dane o ich komputerze i wizycie na naszej stronie, w szczególności adres IP, odnośnik źródłowy, czas trwania wizyty i strony otwierane przez internautów. Informacje dotyczące ochrony danych przez firmę HubSpot można znaleźć tutaj. Przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

Informacje dotyczące ochrony danych przez firmę HubSpot można znaleźć tutaj. Przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

4.   Korzystanie z formularzy internetowych

 

Korzystanie z formularzy internetowych jest możliwe w każdej chwili. Należy wprowadzić tam dane osobowe, które uzna się za niezbędne. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Podane informacje są nam potrzebne do nawiązania kontaktu (np. adres poczty elektronicznej i temat sprawy). Udostępnione w ten sposób dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na poruszony temat. Przetwarzanie odbywa się w ramach czynności uzgodnionych przed, w trakcie lub po zawarciu umowy (np. w ramach zapytania ofertowego lub roszczeń gwarancyjnych z tytułu rękojmi bądź gwarancji) (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO) albo – jeżeli chodzi o inną sprawę – na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO).

 

5.   Korzystanie z konta w serwisie Binder

 

Korzystanie z konta w serwisie Binder jest możliwe w dowolnej chwili.

 

Konto w serwisie Binder można utworzyć, podając adres poczty elektronicznej i skojarzone z nim hasło. Korzystanie z konta w serwisie Binder jest dobrowolne. Zapytania ofertowe i zamówienia można kierować również bez posiadania konta w serwisie Binder. W utworzonym koncie w serwisie Binder można zapisać swoje dane kontaktowe. Posiadanie konta w serwisie Binder ułatwia kierowanie zapytań ofertowych i zamówień, ponieważ po uprzednim wprowadzeniu danych osobowych nie jest konieczne ich ponowne wprowadzanie. Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie Binder odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). W dowolnej chwili można odwołać zgodę na korzystanie z konta w serwisie Binder. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, jakie miało miejsce na podstawie wcześniej wyrażonej zgody do chwili jej odwołania. Odwołanie można przesłać do nas na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

6.   Korzystanie z naszego newslettera

 

Aby otrzymywać nasz newsletter, należy wprowadzić swoje dane do odpowiedniego Formularz zamówienia newslettera. W odpowiedzi przesyłamy e-mail z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na otrzymany link aktywacyjny subskrybent będzie otrzymywać w przyszłości nasz newsletter. Do listy abonentów dopisujemy użyty adres poczty elektronicznej oraz zapisujemy datę i godzinę kliknięcia na link aktywacyjny oraz użyty w tym celu adres IP. Z otrzymywania naszego newslettera można zrezygnować w dowolnej chwili. W tym celu wystarczy przesłać e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

7.   Obowiązek podania swoich danych osobowych

 

Wykonując jakiekolwiek czynności dla kontrahenta (np. w ramach umowy), możemy to robić jedynie po podaniu nam niezbędnych w tym celu danych osobowych. Nie możemy pracować dla podmiotów, które nie zechcą tego uczynić. W niektórych przypadkach istnieje wręcz ustawowy obowiązek podania nam swoich danych osobowych; w takiej sytuacji informujemy o tym odrębnie.

 

 

8.   Źródła, z których pozyskujemy dane osobowe

 

Przetwarzamy dane osobowe, które zostaną nam udostępnione bezpośrednio. Dodatkowo – gdy jest to dopuszczalne – przetwarzamy dane osobowe pozyskane ze źródeł publicznych (np. rejestry dłużników (zdolność finansowa), strony internetowe przedsiębiorstw (dane kontaktowe)) lub innych źródeł (np. informacja kredytowa (zdolność finansowa)). Bliższych informacji na ten temat udzielamy w konkretnym przypadku.

 

9.   Prawa osób, których dotyczą dane

 

Każdemu, kto chce wiedzieć, jakie dane osobowe na jego temat przetwarzamy, udzielamy stosownej informacji, ponieważ wynika to z przysługującego prawa do uzyskania informacji na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO w związku z § 34 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku otrzymania informacji, że dane osobowe są niepoprawne, jesteśmy zobligowani skorygować dane. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do sprostowania danych stosownie do art. 16 rozporządzenia RODO.

 

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do usunięcia danych osobowych stosownie do art. 17 rozporządzenia RODO w związku z § 35 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

W rzadkich przypadkach (np. gdy nie jest jasne, czy dane osobowe są poprawne czy niepoprawne lub gdy my chcemy usunąć dane osobowe, a nie życzy sobie tego osoba, której dane dotyczą) można zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych stosownie do art. 18 rozporządzenia RODO.

 

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do sprzeciwu stosownie do art. 21 rozporządzenia RODO.

 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

 

W dowolnym momencie można również wyrazić sprzeciw wobec przesyłania przez nas reklamy bezpośredniej, wówczas zaniechamy kierowania reklamy bezpośredniej pod określony adres poczty elektronicznej.

 

Wniesienie sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu wniesienia sprzeciwu na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

 

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do przeniesienia danych stosownie do art. 20 rozporządzenia RODO.

 

Skorzystanie z przysługujących praw nic nie kosztuje. Wystarczy w takim przypadku skontaktować się z nami.

 

W przypadku skarg lub pytań dotyczących ochrony danych prosimy zwrócić się do nas (punkt 1 powyżej) lub naszego pełnomocnika ds. ochrony danych (punkt 2 powyżej). Osoby, których dotyczą dane, mają również prawo wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego.

 

10. Odbiorcy, którym przekazujemy dane osobowe

 

Dane osobowe wykorzystujemy wewnątrz spółki Binder GmbH w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych lub ustawowych.

 

Gdy jest to konieczne i dopuszczalne lub obligatoryjne z mocy ustawy, przekazujemy dane osobom trzecim lub podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych. Podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie i wyłącznie według naszych wskazówek. Osobami trzecimi lub podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie są np. firmy informatyczne (np. administrator strony internetowej), agencje informacji gospodarczej (zdolność kredytowa), firmy windykacyjne, dostawcy usług (np. rozliczenia świadczeń) i dystrybutorzy (dostawy produktów).

 

11. Przechowujemy dane osobowe możliwie krótko

 

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak to konieczne w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych lub ustawowych. Usuwamy dane osobowe, gdy nie są już potrzebne, na przykład w przypadku rezygnacji z elektronicznego newslettera, gdy żadna ustawa nie wymaga od nas dłuższego przechowywania. Danych osobowych nie usuwa się tak długo, jak długo są one potrzebne do dochodzenia roszczeń, a także do wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

12. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 

Na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 f rozporządzenia RODO) w ramach kontaktów handlowych przekazujemy w niektórych przypadkach naszym spółkom córkom w krajach trzecich dane kontaktowe przedstawicieli klientów. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915).

 

13. Nie stosujemy przetwarzania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Nie stosujemy profilowania (zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych).