Diagramm: krzywa rozpuszczalnika

Oblicz swoją indywidualną krzywą rozpuszczalnika

 

BINDER oferuje wyjątkową usługę polegającą na obliczeniu indywidualnej krzywej rozpuszczalnika. Wystarczy jedynie wprowadzić trzy wartości, aby dowiedzieć się, jakiej ilości maksymalnej rozpuszczalnika należy użyć przy jakiej temperaturze w ramach procesu suszenia.

W tym celu należy podać substancję, numer CAS, który ją dokładnie definiuje, oraz dolną granicę wybuchowości: jedno kliknięcie wystarczy, aby otrzymać krzywą rozpuszczalnika dla danej substancji. Teraz możesz optymalnie wykorzystać suszarkę FDL do swoich celów!

 

Warto wiedzieć: informację o dolnej granicy wybuchowości można znaleźć w karcie danych substancji lub w bazie danych GESTIS.

 

Wypróbuj od razu!

Uwaga: krzywa standardowego rozpuszczalnika została zaktualizowana i zmieniona! Należy samodzielnie obliczyć krzywą rozpuszczalnika.


(Nazwa rozpuszczalnika)
(numer CAS )
(Dolna granica wybuchowości w g/m³ )
wszystkie dane bez gwarancji prawidłowości i kompletności.
*Pola wymagane
Proszę podać numer CAS
Proszę podać dolną granicę wybuchowości