Informacje prawne

Informacje prawne

 

1. Prawo autorskie / Copyright

Treści zawarte na stronach internetowych firmy BINDER GmbH są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niezależnie jednak od tego użytkownik naszej strony internetowej ma prawo do wykorzystywania, oglądania oraz pobierania oferowanych w „Dziale pobierania” informacji, łącznie z filmami wideo, w ich wersjach oryginalnych. Wszelkie wykraczające poza powyższy zakres modyfikacje tekstów i ilustracji lub filmów wideo, także fragmentaryczne, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy BINDER GmbH, są sprzeczne z postanowieniami prawa autorskiego, a tym samym są niezgodne z prawem. Zasada ta dotyczy także wszelkich praw do korzystania z tych materiałów, takich jak np. powielania, tłumaczenia lub stosowania informacji z „Działu pobierania” w innych systemach elektronicznych. Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane zarejestrowane znaki towarowe i handlowe, wzory użytkowe i znaki logo (określane wspólnie jako „znaki”). Także wówczas, gdy znaki te nie są oznaczone w ten sposób w poszczególnych miejscach zastosowania, są one odpowiednio chronione prawem.

 

 

2. Linki zewnętrzne

Strona ta zawiera tzw. linki (łącza) do innych stron internetowych, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Z tej też przyczyny nie możemy więc przejąć żadnej odpowiedzialności za treści, zamieszczane na innych stronach internetowych. Za treści oraz prawidłowość udostępnianych informacji odpowiada podmiot oferujący stronę internetową, do której prowadzi link. W chwili tworzenia łącza nie można było stwierdzić wykroczeń prawnych. W momencie, w którym pozyskamy informację o takim naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy link.

 

 

3. Ograniczenie odpowiedzialności („Disclaimer”)

Zawarte na naszej stronie internetowej treści zostały przygotowane z największą starannością i w zgodzie z sumieniem. Mimo to nie możemy zagwarantować aktualności, kompletności oraz prawidłowości wszystkich informacji lub treści na udostępnionych stronach.

 

Stosownie do § 7 ust. 1 TMG (Ustawy o mediach elektronicznych) jesteśmy odpowiedzialni jako dostawca usług za własne treści oraz udostępniane informacje, które są zawarte na tych stronach, zgodnie z przepisami ogólnymi; jednakże zgodnie z § 7 ust. 2 TMG nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania przekazywanych lub archiwizowanych danych. Usunięcie lub zablokowanie dostępu do treści następuje niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Poniesienie odpowiedzialności z tego tytułu jest możliwe dopiero od chwili uzyskania wiedzy o tym fakcie.