Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 112150, ID obiektu: 107465

Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody

Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody

Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody

Elastyczne zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, gdy niedostępne są odpowiednie przyłącza do sieci. Zestaw składa się z kanistrów na wodę świeżą i ścieki o pojemności 20 l każdy.

Status Export aktiviert
Status Export aktiviert
Katalogbezeichnung Gruppe Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody
Katalogbezeichnung Gruppe Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody

Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody

Wasserversorgungsset_100-85.jpg
Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody

Nie

Nazwa Klasa Sekcja Priorytet
Dokument Zestaw podłączeniowy wody Produkt-Variante 1