Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 112193, ID obiektu: 107508

Obieg wody

Obieg wody

umożliwia ponowne wykorzystanie skroplin

Status Export aktiviert
Status Export aktiviert
Długi tekst Obieg wody – umożliwia ponowne wykorzystanie wody
Długi tekst Obieg wody – umożliwia ponowne wykorzystanie wody

Obieg wody

Nie ma żadnych pozwiązanych obiektów.

Nie

Nazwa Klasa Sekcja Priorytet
Dokument Obieg wody Produkt-Variante 1
Dokument Obieg wody Produkt-Variante 1