Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 112279, ID obiektu: 107594

Oprogramowanie komunikacyjne APT-COM™

Oprogramowanie komunikacyjne APT-COM™

Oprogramowanie komunikacyjne APT-COM™

Status Export aktiviert
Status Export aktiviert
Notes 19
Katalogbezeichnung Gruppe Oprogramowanie komunikacyjne APT-COM™
Katalogbezeichnung Gruppe Oprogramowanie komunikacyjne APT-COM™

Oprogramowanie komunikacyjne APT-COM™

APT-COM™ 3 BASIC Edition

 • Zdalne sterowanie podłączoną komorą do symulacji warunków środowiskowych
 • Graficzne rejestrowanie wartości pomiarowych
 • Dokumentacja wartości pomiarowych w zabezpieczonym przed manipulacjami pliku
 • Dokumentacja przy przekroczeniu możliwej do ustawienia granicy tolerancji
 • Dokumentacja wszystkich ingerencji w system z nazwą użytkownika i dokumentem czasu
 • Funkcja blokady (software lock) do eksploatacji bez nadzoru
 • Graficzny i numeryczny edytor programów
 • Przesyłanie wyników pomiarów w formacie ASCII do drukarki lub do pliku arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej edycji, np. w programach kalkulacyjnych, dowolnie wybierany zakres dat

APT-COM™ 3 STANDARD Edition

Wszystkie funkcje BASIC Edition plus dodatkowo:

 • Jednoczesne zarządzanie maks. 30 podłączonymi komorami do symulacji warunków środowiskowych
 • Komunikaty alarmowe przy wartościach pomiarowych poniżej/powyżej limitu wysyłane przez e-mail (protokół SMTP)
 • Okresowe przesyłanie wartości pomiarowych (codziennie, co tydzień, co miesiąc)
 • Przesyłanie wartości pomiarowych na serwer HTTP, tzn. wartości pomiarowe są okresowo prezentowane w postaci strony internetowej i mogą być odczytywane poprzez przeglądarkę internetową
 • Ręczny wydruk w formacie HTML oraz wiadomości e-mail

APT-COM™ 3 GLP Edition

Wszystkie funkcje STANDARD Edition plus dodatkowo:

 • Nieograniczona liczba użytkowników z indywidualnymi hasłami
 • Bezpieczeństwo haseł: zgodne z GxP
 • Możliwość walidacji w systemie zgodnym z 21 CFR część 11
 • Centralny podgląd wszystkich urządzeń i funkcja dozoru poprzez TCP/IP oraz narzędzie „Watch tool”
 • Odmienne uprawnienia dla użytkownika i administratora
 • System zdalnego alarmowania poprzez e-mail i/lub wybranie numeru telefonicznego w razie przekroczenia wartości granicznych i problemach z komunikacją
 • Dokumentacja wartości pomiarowych w zabezpieczonym przed manipulacjami pliku zgodnie z wytycznymi GLP/GMP
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowej

do rejestrowania, sterowania i kontrolowania

Nie ma żadnych pozwiązanych obiektów.

Nie

Nazwa Klasa Sekcja Priorytet
Dokument Oprogramowanie Produkt-Variante 1
Dokument Oprogramowanie Produkt-Variante 1
Dokument Oprogramowanie Produkt-Variante 1
Dokument Oprogramowanie Produkt-Variante 1
Dokument Oprogramowanie Produkt-Variante 1