Komory dynamicznych zmian klimatycznych

Komory do badań środowiskowych firmy BINDER nadają się doskonale do testowania materiałów w zmiennych warunkach klimatycznych. Standardowo wysokie prędkości zmian temperatury na poziomie około 5 K/min umożliwiają badania zgodnie z normami.

Komora do badań środowiskowych MK lub MKT pozwala uzyskać wymagające profile temperaturowe w zakresie od -40 °C lub nawet -70 °C do 180 °C.

Komory dynamicznych zmian klimatycznych serii MKF i MKFT umożliwiają nie tylko testowanie materiałów w tym zakresie temperatury, lecz także regulację wilgotności w zakresie od 10 do 98% wilgotności względnej.

Seria MK | Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury


Seria MKF | Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności


Seria MKT | Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur


Seria MKFT | Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z regulacją wilgotności i rozszerzonym zakresem niskich temperatur