Żywność barwiąca na stanowisku badawczym

Sierpień 2015

Testy fotostabilności dla zagwarantowania standardów jakości

 

Aby zagwarantować wysoką jakość i całoroczną dostępność swoich produktów, Grupa GNT – światowy lider w dziedzinie żywności barwiącej – kontroluje cały łańcuch tworzenia wartości. Produkcja ma miejsce wyłącznie na pograniczu niemiecko-holenderskim, uprawy i zbiory są nadzorowane przez inżynierów rolnictwa zatrudnionych w firmie GNT. Przedsiębiorstwo doradza swoim klientom, odpowiadając na ich pytania dotyczące stabilności, odcieni barw i trwałości wybieranych przez nich produktów, które są całkowicie wolne od sztucznych dodatków. Światło może wpływać na stabilność produktów. Z tego powodu w należących do firmy ośrodkach prowadzone są między innymi szeroko zakrojone testy fotostabilności w związku z ich zastosowaniami w różnych artykułach spożywczych i napojach. Mają one dowieść, że produkty w ich okresie przydatności zachowują swoje właściwości. Ponadto służą one porównaniu stabilności produktów w rozmaitych zastosowaniach końcowych. Uwzględniane są przy tym specyficzne dla danego kraju warunki klimatyczne, zaś testy – w zależności od danej aplikacji – są prowadzone częściowo w warunkach kontrolowanej wilgotności.

 

Tylko stabilne warunki podczas testowania są w stanie zagwarantować powtarzalne wyniki. W przypadku urządzeń firmy BINDER nie ma co do tego wątpliwości.

Anke Kiesslich, Getränketechnologin bei GNT Europa

 

 

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Apr 27 2018 04:49:26
Module start 'content'
Error: eZTemplate:ezhttp Apr 27 2018 04:49:26
Unknown session variable 'datefilter'
Error: eZTemplate:ezhttp Apr 27 2018 04:49:26
Unknown session variable 'sitenum'
Error: eZTemplate:ezhttp Apr 27 2018 04:49:26
Unknown session variable 'show'
Error: eZTemplate:ezhttp Apr 27 2018 04:49:26
Unknown session variable 'from'
Error: eZTemplate:ezhttp Apr 27 2018 04:49:26
Unknown session variable 'to'
Error: eZTemplate:ezhttp Apr 27 2018 04:49:26
Unknown session variable 'cat'
Error: eZImageManager::createImageAlias Apr 27 2018 04:49:26
The reference alias original file var/plain_site/storage/images/international/home/news-presse/news-aktuelles/case-study-gnt/1577454-10-ger-DE/Case-Study-GNT1.jpg does not exist
Error: Apr 27 2018 04:49:26
Original alias does not exist, cannot create other aliases without it
Error: eZImageManager::createImageAlias Apr 27 2018 04:49:26
Failed creating the referenced alias reference, cannot create alias large
Timing: Apr 27 2018 04:49:26
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Apr 27 2018 04:49:26
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags'
Debug: ezpI18n::translateText Apr 27 2018 04:49:26
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'ixXML Import'
Debug: ezpI18n::translateText Apr 27 2018 04:49:26
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZFind'
Debug: ezpI18n::translateText Apr 27 2018 04:49:26
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'LeadsExport'
Debug: ezpI18n::translateText Apr 27 2018 04:49:26
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'Translation'
Warning: eZTemplate:def @ extension/ixezbinder/design/binder_responsive/templates/topnav.tpl:1[0] Apr 27 2018 04:49:26
Variable 'siteaccess' is already defined.
Timing: Apr 27 2018 04:49:26
Script end

Main resources:

Total runtime0.3102 sec
Peak memory usage13,824.0000 KB
Database Queries536

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.02430.1412 2,786.76175,896.5703
Module end 'content' 0.16550.1447 8,683.33202,883.1641
Script end 0.3101  11,566.4961 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01113.5643360.0003
Check MTime0.00411.3103360.0001
Mysql Total
Database connection0.00030.106710.0003
Mysqli_queries0.032410.43105360.0001
Looping result0.00431.39455300.0000
TS translator
TS init0.00210.692130.0007
TS cache load0.00130.416130.0004
TS context load0.00090.282130.0003
Template Total0.209267.430.0697
Template load0.00491.563530.0016
Template processing0.204465.878430.0681
Template load and register function0.00070.226910.0007
states
state_id_array0.00300.9572440.0001
state_identifier_array0.00020.059630.0001
Override
Cache load0.00280.8955950.0000
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00331.0725260.0001
Fetch class attribute can translate value0.00000.004510.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0314350.0000
XML
Image XML parsing0.00050.156010.0005
General
dbfile0.053917.3712310.0017
String conversion0.00000.000910.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
da0893dad5ef9d061d097e282d566deb.jsJS2extension/ixezbinder/design/binder_responsive/javascript/jquery220.min.js
extension/ixezbinder/design/binder_responsive/javascript/libs/jquery-ui.min.js
extension/ixezbinder/design/binder_responsive/javascript/jquery.flexslider.js
extension/ixezbinder/design/binder_responsive/javascript/binder.js
extension/ixezbinder/design/binder_responsive/javascript/ixbinder.js
124bb0e55a26965540a2b39a4ffdbd09.jsJS2ezjscServerFunctionsJs::jqueryio
b082805fb59cece0257f01825d8d4ded_all.cssCSS2design/standard/stylesheets/debug.css
extension/ixezbinder/design/binder_responsive/stylesheets/binder.css
extension/ixezbinder/design/binder_responsive/stylesheets/ixbinder.css
JS2extension/ixezbase/design/standard/javascript/ixezbase.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/newsarticle.tplextension/ixezbinder/design/binder_responsive/override/templates/full/newsarticle.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/ixezbinder/design/binder_responsive/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
7content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
26content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>extension/ixezbinder/design/binder_responsive/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
27content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/Zweispaltiger-Text.tpl<No override>extension/ixezbinder/design/binder_responsive/templates/content/datatype/view/ezxmltags/Zweispaltiger-Text.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/Zitat.tpl<No override>extension/ixezbinder/design/binder_responsive/templates/content/datatype/view/ezxmltags/Zitat.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>extension/ixezbinder/design/binder/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/file.tplextension/ixezbinder/design/binder/override/templates/embed/file.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ixezbinder/design/binder_responsive/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 69
 Number of unique templates used: 12

Time used to render debug report: 0.0003 secs